Abonnementsartikel

Der er en kraftig fremgang af eksport af agroprodukter til Kina. Tilbage i 1997 udgjorde eksporten cirka 182 millioner kroner, mens den i 2003 var steget til 344 millioner kroner. Det oplyser Landbrugsraadet.

Det er Kinas gradvise åbning mod omverdenen, som muliggør denne betydelige eksportfremgang.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Den positive udvikling i eksporten af maskiner skal i vid ustrækning forklares med, at de kinesiske fødevareproducenter efterspørger udstyr, så de kan imødegå de stigende veterinære krav i landet.

- Opmærksomheden omkring fødevaresikkerhed er for opadgående både i den kinesiske befolkning og den kinesiske ledelse, hvilket den danske agroindustri har formået at omsætte til en eksport på 154 millioner kroner i 2003 på maskinsiden.

- For levnedsmidlernes vedkommende udgjorde eksporten 189 millioner kroner i 2003.

- Eksempelvis leverer KMC Kartoffelmelcentralen omkring halvdelen af den kinesiske import af kartoffelstivelse, fremgår det af Raadsnyt.

Det vurderes, at den positive eksportudvikling af agroprodukter kan fortsætte, eftersom en voksende andel af de kinesiske forbrugere efterspørger fødevarer af vestlig standard, specielt når det gælder fødevaresikkerhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Dermed vil der sandsynligvis også i fremtiden være et marked for produkter fra den danske agroindustri. Det gælder produkter til brug for den kinesiske fødevarefremstilling, men den danske agroindustri har også mulighed for fortsat at eksportere produktionsudstyr, som kan højne standarden i den kinesiske fødevareproduktion, skriver Raadsnyt.