Abonnementsartikel

Der skal ryddes op i bygningsmassen i landbruget, mente Hans Pedersen Schmidt, formand for Landsudvalget for Byggeri og Teknik på udvalgets årsmøde

Gamle, nedslidte landbrugsbygninger skal ryddes med jorden til fordel for landbrugets image.

Det var et af budskaberne, da Hans Pedersen Schmidt, formand for Landsudvalget for Byggeri og Teknik, stillede sig på talerstolen og gengav sin beretning 15. marts i forbindelse med BygLandbrug 2005, som blev afholdt i ByggeCentrum i Middelfart.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- En grundig oprydning i bygningsmassen vil dog give os nye muligheder for udvikling og forskønnelse af vores landbrug, sagde Hans Pedersen Schmidt.

Fremskrivninger, der viser hastige fald i antal af produktionsenheder, vil resultere i mange efterladte bygninger, som ikke forskønner naturen.

- Det vil stille store krav til os landmænd om professionel planlægning. Desværre oplever vi en tendens til, at stort set alt er følsomt, når vi kigger på amternes administration og Naturklagenævnets afgørelser. Landbruget i stadig udvikling er en basal del af landskab og natur og har været det lige siden bronzealderen. Det agter vi faktisk at blive ved med at være, sagde Hans Pedersen Schmidt.

Vil tjene bygninger

Sammen med Landsudvalget vil han arbejde for at fjerne de bygninger, der er udtjente. Arbejde for den rigtige placering, udformning og beplantning omkring anlæggene. Desuden vil arbejde for naturplaner, der skaber sammenhæng også mellem ejendomme. Endelig vil han arbejde med at udvikle og bruge miljørigtig teknik på et forsvarligt grundlag.

- Til gengæld forventer vi, at politikere og samfund giver os rum til at udvikle vores landbrug, så vi er konkurrencedygtige og får en god arbejdsplads for medarbejdere, ejer og familie, sagde Hans Pedersen Schmidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Opsang mod dårligt byggeri

Bygningsmassen blev også omtalt i Ivar Ravns beretning, der var hans første som chefkonsulent for Landscentrets Byggeri og Teknik-afdeling.

Han mente, der var en sammenhæng mellem dårligt opført byggeri og fraværet af rådgivere.

- Brug rådgivningen aktivt til at skabe de rigtige rammer og sikre kvaliteten. I de seneste par måneders storm og sne har vi desværre set kedelige eksempler på byggeri, der er opført i et rådgivningsfrit miljø med store konsekvenser til følge, sagde Ivar Ravn.

Han advarede i samme forbindelse mod at gå efter det billigste byggeri.

- Jeg vil vove den påstand, at med meget få undtagelser, så er low-cost lig med looser-cost, når fokus udelukkende er på investeringens størrelse og minimal brug af rådgivning, sagde han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som chefkonsulent måtte Ivar Ravn med beklagelse konstatere, at teknikrådgivningen er på konstant tilbagetog på landsplan.

- Tiltaget med etablering af den landsdækkende specialrådgivning har ikke haft den ønskede effekt på salget af rådgivning. Nu har teknikrådgivningen imidlertid fået en enestående chance for at komme ud og vise sit værd i tæt samarbejde med kollegerne i planteavls- og økonomirådgivningen, forklarede Ivar Ravn.

Han oplyste, at tiltaget, der er en del af kampagnen "Markbruget mod nye Mål", får Byggeri og Teknik som en aktiv rolle som koordinator og udvikling af tilbudene. Kampagnens mål er at øge indtjeningen med 500 kroner om året pr. hektar.