Abonnementsartikel

Danske Slagterier har sat sig som mål at reducere udskillelsen af kvælstof pr. produceret slagtesvin yderligere.

I 1985 var udskillelsen 7,7 kilo pr. produceret slagtesvin faldende til 5,1 kilo i 2002.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Målet er, at udskillelsen inden 2015 skal være på 4,3 kilo. Det er en reduktion på 44 procent i forhold til 1985-niveauet.

Udledningen af fosfor fra svineproduktionen skal også reduceres. I 2009 er oplægget fra Danske Slagterier, at fosfor-udledningen kommer under 25 kilo. I perioden 1985-2003 er det faldet fra 47 til 33 kilo pr. hektar.

Ambitionen er også, at lugten fra stalde skal reduceres. Det skal dels ske ved brug af resultater fra forskningen omkring lugt, og dels ved at placere nye stalde i tilstrækkelig afstand fra bymæssig bebyggelse.

Danske Slagterier oplyser, at der er tale om ambitiøse mål, som brancheorganisationen gerne vil drøfte med regeringen og Folketinget på et fagligt grundlag.