Dyrkning af gmo-vinterraps resulterer i færre bredbladede ukrudtsplanter - som er vigtige for mange insekter og fugle – end konventionel vinterraps, skriver Farmers Weekly.

Det er en af konklusionerne fra verdens største undersøgelse af biodiversiteten i sammenspillet mellem landbrug og miljø, som blev udført på 65 marker hos landmænd i Storbritannien.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Undersøgelsen viste, at naturmangfoldigheden er forskellig afhængig af, om det drejer sig om gmo-vinterraps, der er modstandsdygtigt over for ukrudtsmiddel eller dens konventionelle modpart.

Dyrkning af gmo-raps der er modstandsdygtigt over for ukrudtsmiddel, resulterede i det samme totale antal ukrudtsplanter som hos konventionel raps, men der var færre bredbladede ukrudtsplanter i gmo-afgrøden og mere græsukrudt.

Blomsterne hos bredbladede ukrudt er vigtige fødeemner for insekter, og frøene udgør en væsentlig bestanddel i føden hos fugle som sanglærke, skovspurve og dompap.

Ved markerne med gmo-raps blev der endvidere fundet færre bier og sommerfugle end ved markerne med den konventionelle afgrøde.