Abonnementsartikel

Indtægt vendes muligvis til udgift for landets små slagtere, som får mindre for oksehuder end Danish Crown og fremover får svært ved at afsætte huderne

I lang tid har det generet og undret de små slagtere, at de får mindre end Danish Crown og andre slagterier for huder leveret til Scan-Hide. Nu er de små slagteres problemer imidlertid blevet endnu større: i sidste måned opsagde Scan-Hide aftalen med dem, så nu må de se sig om efter andre muligheder.

Hos Scan-Hide er afregningen for huder baseret på en kilopris, som er afhængig af hudens kvalitet. Afregningsprisen er ens for både de mindre slagtere, for giganten Danish Crown, og for alle andre leverandører af huder til Scan-Hide, men ved regnskabsårets afslutning er der forskel på, hvad man har fået for huderne, afhængig af, hvem man er.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Typisk får vi omkring 175 kr. i gennemsnit for en prima hud, fortæller Niels Juul Nielsen, slagter ved Hårby Slagtehus i Skanderborg og medlem af bestyrelsen for Danske Håndværksslagtere. Han forklarer, at der er nogle, der får en del mere for huderne.

- Udover de 175 kr. får Danish Crown en efterbetaling, siger Niels Juul Nielsen. Hvor meget efterbetalingen er vil Anders Autzen, direktør ved Scan-Hide, ikke ud med, men ifølge Danish Crown ligger den på 13-20 procent af hudens værdi.

Efterbetalingen er forbeholdt de leverandører, som er andelshavere i Scan-Hide. Danish Crown er andelshaver i Scan-Hide med en ejerandel på 72 procent. Øvrige andelshavere er Århus Slagtermestres Produktforening, A/S Hjalmar Nielsen, Vejle Eksportslagteri A/S, Mogens Nielsen A/S og Hadsund Kreaturslagteri A/S. Danske Håndværksslagtere har på vegne af dens medlemmer forsøgt at blive andelshaver, men det er ikke lykkedes for dem.

Opsagt aftale med kort varsel

Den manglende mulighed for at få del i efterbetalingen kan imidlertid se ud til at blive det mindste af problemerne for Dansk Håndværksslagtere. Om kort tid kan de nemlig slet ikke komme af med huderne til Scan-Hide. Med et varsel på blot fem uger opsagde Scan-Hide i sidste måned aftalen om afhentning af huder. Så selvom Scan-Hide forarbejder 781.000 huder fra Danmark og Tyskland om året, vil huder fra Danske Håndværksslagtere ikke indgå i det tal i fremtiden.

Årsagen til opsigelsen er, at der for Scan-Hide ikke er økonomi i at hente huderne fra de små slagtere. Desuden er der tekniske begrundelser. Med deres nye anlæg vil Scan-Hide kun behandle ferske skind.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De små slagtere, som normalt ikke har huder til afhentning hver dag, er nødt til at salte skindene, hvis der går mere end 8-10 timer fra slagtning indtil afhentning. Anders Autzen, direktør for Scan-Hide, vil ikke oplyse overfor MaskinBladet, om det ikke længere er muligt for Scan-Hide at behandle saltede skind. Han nægter i øvrigt, at der overhovedet har været nogen fast aftale med Danske Håndværksslagtere om afhentning af huder.

- Danske Håndværksslagtere er en interesseorganisation. De slagter ikke, så vi henter heller ikke huder hos dem, siger han. Han medgiver dog, at selve slagterne, der er organiseret i Danske Håndværksslagtere, ikke længere vil få deres huder hentet af Scan-Hide.

- Det passer ikke ind i vores system, siger han kort, og nægter ellers at medvirke yderligere i denne artikel.

Går nødtvunget nye veje

Danske Håndværksslagtere er tvunget til at finde en alternativ løsning. I øjeblikket forhandler de med hudevirksomheden Rasmussen og Partners A/S. Men den virksomhed magter ikke at hente huder over hele landet. Nogle af huderne leverer Rasmussen og Partners videre til Scan-Hide, og det siger sig selv, at med en mellemmand inde i billedet, vil priserne på huderne med denne løsning alt andet lige være ringere.

En mulighed er at etablere centralt placerede opsamlingssteder for huderne. Hvad Dansk Håndværksslagtere helt konkret pusler med for tiden, vil Ole Vind, direktør ved Danske Håndværksslagtere, ikke afsløre mens forhandlingerne står på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er ikke overvældende mange muligheder for alternativ afsætning af huder, og derfor har Danske Håndværksslagtere på vegne af dens medlemmer indgivet en klage til Konkurrencestyrelsen.

- Vi mener, at Scan-Hide har monopol på markedet, og derfor har vi indgivet en klage til Konkurrencestyrelsen, siger advokat Ole Vind,.

- Fra at være en indtægt for slagterne ender oksehuderne med at blive et affaldsprodukt, som det koster penge at komme af med, siger han om hele miseren. Foto1 (papirbillede)