Abonnementsartikel

- Vi er i Danmark storforbrugere af kød. Kød er imidlertid også en vigtig del af den danske landbrugs- og fødevareeksport, og vi er kendt ude i verden for at levere produkter af høj kvalitet.

Sådan skriver Dansk Fødevare Forum om baggrunden for en konference under titlen Trends og udviklinger inden for kødsektoren, der blev afholdt 24. februar. Der var på forhånd stor interesse for konferencen med næsten 60 tilmeldte deltagere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mødets dagsorden var at samle op på, hvordan Danmarks fødevareerhverv i alle led kan beholde og udbygge en gunstig position.

Bidrag fra jord til bord

Som led i hele kæden fra jord til bord var der under konferencen indlæg fra blandt andre Henrik Jørgen Andersen, forskningschef på Afdeling for Råvarekvalitet, Danmarks JordbrugsForskning.

Han redegjorde for potentialet i den nye biologi samt koblingen til specifikke fodertyper i relation til kvalitetsstyring af kød og kødprodukter.

Direktør Richard Brown fra GIRA gav et overblik over forbruget af kødprodukter på verdensbasis og fremhævede en række forhold hvor dansk landbrug og dansk industri har en enestående position på verdensplan.

Måltids- og ernæringschef Grete Andersen fra Danske Slagterier gav et inspirerende indlæg om kød set ud fra en ernæringsmæssig og tilberedningsmæssig synsvinkel.