Det kom ikke som den store overraskelse, da Valdemar Møller i slutningen af 2004 annoncerede sin afsked som formand for bestyrelsen for TiCan for at hellige sig sin og sønnens store bedrift ved Fjerritslev.

Endnu mindre var overraskelsen, at det var den hidtidige næstformand, Jens Jørgen Henriksen, 50 år, der overtog formandsstolen efter Valdemar Møller.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Med skiftet på formandsposten kunne man måske forvente et kursskifte, men det bliver ikke tilfældet. Jens Jørgen Henriksens udgangspunkt er landmanden og den højest mulige indtjening. Det har kendetegnet TiCan-slagteriet, der år efter år har præsteret landets bedste noteringer.

- Det, der er interessant for mig, er, at jeg får den mest optimale pris for de grise, jeg producerer, siger Jens Jørgen Henriksen og læner sig ind over sit aflange køkkenbord på Hunstrupgaard, nordøst for Thisted.

Andelshaver i 20 år

Jens Jørgen Henriksen blev selvstændig landmand i 1985 og samme år andelshaver i det Thisted-baserede slagteri TiCan.

Inden han meldte sig ind i TiCan foretog han en beregning, han indimellem tænker tilbage på.

- Jeg nærlæste regnskaberne i TiCan og Østjyske Slagterier sammen med en kammerat, der er revisor. Vi fandt frem til, at jeg som andelshaver i TiCan ville få 300.000 kroner mere i andel af egenkapitalen, fortæller han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Valget var nu ikke svært, for med en bopæl 15 kilometer fra TiCan-slagteriet og væsentligt længere til Østjyske Slagterier, der siden blev fusioneret til Danish Crown, var kun TiCan relevant.

Købte ejendom for et år siden

Jens Jørgen Henriksen overtog i 1985 en gård, hvor der ikke var nogen svineproduktion. Men i løbet af et par år blev produktionen banket op på 7.000-8.000 slagtesvin på basis af 30 kilos grise.

Soholdet er fortsat ikke kommet inden for på Jens Jørgen Henriksens i dag tre produktionsenheder.

Årligt indkøbes 23.000 smågrise ved otte kilo. De 14.000 sælges ved 30 kilo til tre faste aftagere, mens de resterende 9.000 opfedes til slagtesvin.

Til sammenligning leverer TiCans 686 andelshavere i gennemsnit 2.146 slagtesvin årligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jordtilligendet på Hunstrupgaard er på 170 hektar. Yderligere 110 hektar er forpagtet.

Tre dage om ugen væk fra bedriften

Med bestyrelsens konstituering fik Jens Jørgen Henriksen formandskasketten på 9. december 2004.

Forud for udnævnelsen var familien taget med på råd.

- Jeg blev opfordret til at blive formand fra andre bestyrelsesmedlemmer og havde også selv lyst. Men jeg havde da også betænkeligheder, fordi jeg dermed er endnu mindre på min bedrift.

- Jeg spekulerede meget over, om bedriften og familien var gearet til, at jeg blev formand. Derfor var familien med til at tage den beslutning, beretter Jens Jørgen Henriksen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han har fået overblikket over arbejdsforpligtelserne her tre måneder efter udnævnelsen.

- Jeg mødes med Ove (Thejls, direktør for TiCan) cirka en gang om ugen. Men vi snakker også tit sammen over telefonen, forklarer Jens Jørgen Henriksen.

11 gange om året leder han bestyrelsesmøderne og dertil kommer planlægning af møderne sammen med Ove Thejls. Desuden er der tre gange årligt møde med repræsentantskabet.

Arbejdsfordelingen mellem Ove Thejls og ham selv står klar:

- Ove tegner virksomheden, mens jeg tegner det politiske, siger Jens Jørgen Henriksen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han anslår, at hans forskellige tillidsposter nu ligger beslag på tre fulde arbejdsdage om ugen.

- Jeg var ikke forberedt på, at der fulgte så meget papirarbejde med jobbene, som man skal have gennemlæst. Og så alle de mail.

- Men det er spændende at beskæftige sig med, fordi det samtidig giver inspiration i min egen dagligdag, mener han.

Også fokus på egen bedrift

Jens Jørgen Henriksen gør sig store anstrengelser for at bevare overblikket på sin bedrift trods de mange udfarende opgaver.

- Man skal passe på ikke at gå i stå som landmand. Det er vigtigt at være klar over, at den risiko eksisterer, mener han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For netop at forsætte udviklingen på bedriften har han i højere grad inddrages de tre medarbejdere.

- Tidligere fik vi vores morgenkaffe hver dag klokken ni og snakkede lidt om tingene. Når jeg i gennemsnit er væk tre dage om ugen, gør jeg nu meget mere ud af at få briefet medarbejdere om, hvad der skal laves. Men medarbejdere har også været rigtig gode til at tage et større medansvar, og de kommer også med initiativer til arbejdet, forklarer Jens Jørgen Henriksen.

Som eksempel på større ansvar til medarbejderne nævner han, at en medarbejder nu delvist har ansvaret for markplanen. Tidligere var det en af Jens Jørgen Henriksens faste arbejdsopgaver.

Brand kostede markedsandele

En ting er bedriften i Vestjylland, noget andet er TiCan, som aktuelt kræver stor opmærksomhed for Jens Jørgen Henriksen.

Blot en måned før hans udnævnelse brændte en af TiCans to produktionsenheder på det vigtige britiske marked. Det krævede hurtige beslutninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det var noget af et tab for os. Trods skifte til treholdsskifte og arbejde om lørdagen på vores anden britiske fabrik samt lønproduktion hos andre virksomheder, har vi været nødt til at gå ud af noget af det britiske marked, som er meget vigtigt for os.

- Det er klart, at det vil koste os ressourcer at komme tilbage igen på det marked, forudser Jens Jørgen Henriksen.

Branden kan dog ses som held i uheld. Den brændte fabrik lå i et område, hvor det ikke var muligt at udvide. En ny fabrik er allerede i støbeskeen som erstatning for den brændte.

- Vi har besluttet at bygge en ny fabrik, som skal stå færdig 1. december 2005. Den er projekteret til at håndtere 300 ton bacon om ugen svarende til den brændte fabriks kapacitet.

- Men fordelen er, at vi købt en ny grund, hvor der er plads til at udvide fabrikken, hvis det bliver nødvendigt, siger Jens Jørgen Henriksen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Øget forædlingsgrad

En af målsætningerne i slagteribranchen er en øget forædlingsgrad - det gælder også i TiCan.

- Vi er undervejs med at gøre TiCan til en forædlingsvirksomhed. Slutmålet må være, at vi forædler alle de delstykker, som vi i dag sælger til eksport. Metoden er at indgå i alliancer, finde samarbejdspartnere eller opkøbe virksomheder i udlandet, vurderer han.

TiCan har for nylig indgået i et samarbejde med det polske slagteri Prime Food, som delvist ejes af investorerne bag Poldanor.

TiCan betragter de østeuropæiske lande som centrale for at skabe yderligere vækst.

- Med ønske om at øge forædlingsgraden har vi undersøgt markedet i Østeuropa. Det er interessant for os, og derfor valgte vi at indgå i et samarbejde med Prime Food, fordi de i forvejen har et godt kendskab til markedet, forklarer Jens Jørgen Henriksen.

Med det polske samarbejde får TiCan samtidig løst et problem med forædlingsafdelingen i Ansager, der hidtil har kørt med underskud.

- Der ligger i aftalen med Prime Food, at Ansager-afdelingen skal salte bacon for TiCan, men også skal lave produktioner for Nove, der er navnet på det fælles forædlingsselskab.

- På den baggrund forventer vi at få en god produktionsvirksomhed nu. Forudsætningerne for at få en overskudsgivende virksomhed er i hvert fald til stede, mener Jens Jørgen Henriksen, der forventer et overskud i år i Ansager-afdelingen.

*** Artikel to i boks ***

Struer-slagteriet er ikke interessant

I det seneste regnskabsår slagtede TiCan 1,472 millioner slagtesvin. Dermed er der stadig et stykke op til loftet på miljøgodkendelsen på TiCan-slagteriet, der er beliggende ved havnen i Thisted.

- Vores mål er hele tiden at rationalisere slagteriet i Thisted, som er tip-top moderne. Det er længe siden, at vi har haft så god plads på slagteriet, som vi har nu. Det skyldes indførsel af automatisering og robotter til opskæring.

- Så de næste fem år får vi ikke problemer med pladsen til at slagte en øget mængde svin, forklarer Jens Jørgen Henriksen.

Den aktuelle miljøgodkendelse på 1,6 millioner slagtesvin bliver formentlig i en nær fremtid udvidet yderligere.

- Når vi har fået en miljøgodkendelse, går vi typisk i gang med at søge efter en ny. Der er stor velvilje til at lytte til vores ønsker i den retning, forklarer Jens Jørgen Henriksen.

Velviljen opnås blandt andet gennem møder med naboer, som bliver spurgt til gener fra slagteriet.

- De påpeger måske, at der er en ventilator, som generer dem, og det forsøger vi at rette op på, fortæller han.

Er det ledige slagteri i Struer ikke interessant for jer, så I ikke skal bekymre jer om kapaciteten i Thisted?

- Vi har da drøftet det, for der ligger en sikkerhed i at have et andet slagteri, hvis det brændte i Thisted.

- Men det har aldrig været på bestyrelsens dagsorden at overtage slagteriet i Struer, fastholder Jens Jørgen Henriksen og henviser til, at der i slagteribranchen er en aftale om, at slagterierne hjælper hinanden med slagtningerne, hvis et slagteri brænder.

Formanden er ikke vigtig

Jens Jørgen Henriksen vil som formand gerne slå et slag for, at hjemmemarkedet i højere grad stifter bekendtskab med forædlede produkter fra TiCan. Men ellers er hans rolle ikke afgørende.

- Vi har det rigtige fundament til at skabe en god virksomhed. Derfor er det mindre vigtigt, at jeg er synlig som formand, bare TiCan kører godt, siger Jens Jørgen Henriksen, der forventer, at andelshaverne fortsat vokser og leverer endnu flere svin til TiCan.

- Målet er en årlig vækst på tre procent flere svin, men hvis det går som de senere år, stiger vi årligt med fire-fem procent, siger en tilfreds formand.Foto1

Faktaboks

Foruden formandsposten i TiCan har Jens Jørgen Henriksen følgende tillidsposter:

Raadsmedlem - Raadet, Landbrugsraadet

Næstformand for bestyrelsen i Danske Slagterier

Udvalgsmedlem af Afsætningsudvalget i Danske Slagterier

Udvalgsmedlem af Kommunikationsudvalget i Danske Slagterier

Udvalgsmedlem af Landsudvalget for Svin

Udvalgsmedlem af Handelspolitisk udvalg i Danske Slagterier

Udvalgsmedlem af Veterinærudvalget i Danske Slagterier.

Medlem af Danske Andelsselskaber

Udvalgsmedlem af Svinesektorens Forsøgsudvalg.