Abonnementsartikel

For mange er vinteren tiden, hvor den faglige viden opdateres, og nu er det tid at klargøre maskinerne - her er tips til klargøring af marksprøjten

Først skal sprøjten rengøres grundigt, og det er ingen skade at gentage rengøringen selv om den også fandt sted, da sæsonen sluttede.

Til rengøring er der flere gode rengøringsmidler, som rengør uden at affedte ventiler og pakninger - det gælder for eksempel produktet All Clear extra.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I forbindelse med rengøringen afmonteres dyser og filtre, som lægges i en spand med rengøringsmiddel og vand.

Efter rengøring skal vandet med rengøringsmiddel samt efterfølgende skyllevand sprøjtes ud på et græsdækket areal. Herefter monteres dyser og filtre atter, og sprøjten testes med rent vand.

Kontroller for utætheder

Mens alle dyser sprøjter, skrues trykket op til cirka syv bar. Det høje tryk gør det let at finde utætheder.

Eventuelle utætheder repareres. Ofte er der blot tale om omløbere, der skal efterspændes - men kun med håndkraft. Smør eventuelt o-ringen med silikoneolie.

Når der lukkes for bommen, skal alle dyser straks holde op med at sprøjte. Er der nogle, der sprøjter længere end andre eller drypper, når der er lukket, er det NON-DRYP ventilen, der er problemet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ofte er det blot urenheder, der forhindrer ventilen i at lukke. Det klares ved at skille den ad og rengøre den.

Membranen i NON-DRYP ventilen kan ofte reddes med massage og silikoneolie.

Er pumpen i orden?

Kan sprøjten ikke opnå et tryk på mindst syv bar, er der enten problemer med pumpen, eller der er for meget returvæske - for eksempel fra det selvrensende filter.

Kontroller i så tilfælde, at der sidder den rigtige restriktor i det selvrensende filter. Er det pumpen, der er problemer med, vil det som regel være ventilerne, der er slidte.

De kan kontrolleres ved at afmontere dem og hælde vand i dem med ventilklappen pegende nedad. Hvis vandet løber lige igennem, er ventilen slidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tjek forbindelserne ved slangerne

Det er vigtigt at efterse slangerne på hele sprøjten. Gennemgangen må gerne ske, mens der er tryk på slangerne - det gør det nemmere at se utætheder.

Hvis der er udvendigt slid, skal hele slangen skiftes. Den ny skal monteres, så den ikke vibrerer op ad metalkanter- ellers holder den ikke længe.

Test dysernes ydelse

Dyserne skal udskiftes jævnligt. Hvor ofte afhænger af arealet, der sprøjtes, trykket der bruges, vandkvalitet og hvilke midler, der bruges.

Med mindre, man simpelthen skifter dyserne hver sæson, hvilket giver god sikkerhed for et godt sprøjtearbejde, er det nødvendigt at afprøve dyserne. Det gøres ved at kontrollere deres ydelse med målebæger og rent vand i sprøjten.

Ingen dyse må have mere end 15 procent højere ydelse end tabelværdien, og alle dysernes ydelse skal ligge inden for +/- 5 pct. af gennemsnittet. Samtidig må der ikke være tydelige striber i douchen, eller andre tydelige fejl i spredebilledet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Valg af de rigtige dyser

Hvis der monteres ny dyser, står valget som regel mellem tre forskellige typer:

* Standard dyser med fin til medium forstøvning, Lavdrifts-dyser med medium til grov forstøvning og Injektor-dyser med grov til meget grov forstøvning.

Jo finere forstøvning jo større risiko for afdrift. Ser man kun på afdrift, er injektordyserne derfor det bedste valg.

Dækningen af planterne er imidlertid også bedst med fin forstøvning, og det betyder i praksis sikrere virkning af midlerne, når de udsprøjtes fint.

I praksis er valget af dysetype derfor et kompromis, som ofte ender med valget af en lavdrifts-dyse, der i praksis har vist sig at give gode resultater ved de fleste sprøjtninger.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Eventuelt suppleres med injektor-dyser for at kunne sprøjte den eller de yderste omgange med et minimum af afdrift.

Dysestørrelsen afhænger af det ønskede tryk, den ønskede vandmængde og ikke mindst den ønskede hastighed.

Trykket bør for standard og lavdrifts dyser være cirka 1,5 til 3,0 bar, mens det for injektordyser skal være cirka tre til fem bar. Anvendes en sprøjte med luftassistance, kan man tillade sig at anvende finere forstøvning og derfor højere tryk.

Vælg den rette vandmængde

Vandmængden bestemmer sammen med forstøvningen, hvor godt planterne dækkes af sprøjtevæsken. Derfor er en stor vandmængde sikrere at bruge end en lille. Ved brug af konventionelle sprøjter er 150 l/ha en god vandmængde, medens 80-100 l/ha passer til de fleste opgaver ved brug af luftassistance.

Hastigheden bør under gode sprøjtebetingelser for konventionelle sprøjter ikke overstige otte km/t, medens man med luftassistance kan køre op til cirka 14 km/t. Blæser det, bør man køre langsommere.

Artiklen fortsætter efter annoncen

For en konventionel sprøjte kunne dysen til 150 l/ha ved otte km/t være en lavdrifts-dyse størrelse 03 ved to bar. Ønskes en lavere vandmængde, for eksempel 110 l/ha, kunne dysen hedde lavdrift 02 ved otte km/t og et tryk på 2,5 bar.

Sprøjtebommen skal være i orden

Bommens tilstand er altafgørende for kvaliteten af sprøjtearbejdet. Mens dårlige dyser typisk kan give variationer på op til 50 procent af i fordelingen i marken, kan en dårlig bom give variationer på mere end 100 procent.

Specielt kombinationen af ujævne marker og slappe bomled er kriminel. Jævne marker opnås ved omhyggelig jordtilberedning i forbindelse med såning og ved at bruge store dæk ved de første sprøjtninger, når jorden ofte er fugtig. Det er først, når afgrøden er stor, at de helt smalle sprøjtehjul har deres berettigelse.

Løse bomled skal enten justeres eller skiftes. Ligeledes skal bomophænget justeres, så det kan bevæge sig uden at være slapt. Typisk skal bommen justeres således, at den er stiv i hele sin længde, og hvis man hæver den ene ende over vandret og slipper, skal bommen falde ned til vandret igen uden at svinge op og ned.

Påfyldningen skal ske korrekt

Det er en rigtig god ide inden sæsonen at overveje, om du håndterer din sprøjte og bekæmpelsesmidler miljømæssigt forsvarligt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Er din procedure med hensyn til fyldning og rengøring af sprøjten forsvarlig? Eller er der tiltag, du kan gøre for at bedre situationen.

Råd og vejledning findes på følgende adresse på internettet: http://www.lr.dk/planteavl/informationsserier/planteavlsorientering/pl09-695.htm

Tag en nødhælpspakke med

Det er en rigtig god ide at forberede sig på de mest almindelige driftsforstyrrelser, der kan opstå eksempelvis klokken fire om morgenen i weekenden.

Sørg for at have et lille udvalg af de mest gængse reservedele hjemme og gerne med i marken.

Det kan være reservedyser, pakninger til for eksempel sugefilter, triplet, ventiler og bomrør, de relevante sikringer til det elektriske udstyr og et par ekstra tripletter med videre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Her er supplerende læsning

Landbrugets rådgivningscenter har udgivet en rigtig god vejledning til marksprøjten: "Tjekliste for håndtering af bekæmpelsesmidler på landbrugsbedrifter." Den kan hentes på internettet fra www.lr.dk

Husk god forberedelse og planlægning er mere end det halve arbejde - også når det gælder marksprøjtning.Foto1