Abonnementsartikel

Italienske Gaspardo har en lang tradition for produktion af præcisionssåmaskiner til såvel landmænd som gartnere, og også på danske maskinstationer omtales de italienske majssåmaskiner med anerkendelseEnsartet og korrekt plantetal opnås ved en nøjagtig justering af afstrygerne og ensartet vakuum i samtlige såhuse, siger, salgskonsulenten

Introduktionen af nye højtydende majssorter, der samtidig er mindre følsom over for kulde i foråret, har flyttet dyrkningsgrænsen nordpå.

Sammen med støttesystemet fra EU og ønsket om at rationalisere grovfoderproduktionen har det betydet en voldsom udvidelse af arealet med silomajs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor har maskinstationerne i de senere år haft travlt med at investere i udstyr til såning af majs, og derfor er der et fornuftigt udbud af brugte maskiner.

Sønderjyden Leif Toftlund var en af pionererne inden for moderne majsavl, og ret tidligt startede han en import af såmaskiner fra Gaspardo i Italien. I dag står Scan-Agro i Hadsund for importen af Gaspardo.

Den brugte seks-rækkede Gaspardo MTE 300 DT som er set hos Scan-Agro er med påbygget fyldesnegl til fast gødning og med skiveskær til gødningsplacering. Modellen blev introduceret midt i halvfemserne.

Som standard er maskinen bygget til en rækkeafstand på 75 centimeter, og omstilling til transport foregår ved, at de to yderste rækker hydraulisk trækkes ind mod de næstyderste rækker.

Såskæret på Gaspardo MTE 300 DT består af et dobbelte skiveskær, som på hver side bæres af kraftige bærehjul.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved at placere bærehjulene ud for såskæret, opnår Gaspardo en meget ensartet sådybde på selv ujævne marker. Skiveskærene danner tillige en skarp sårille, som får frøene til at kile sig fast, efterhånden som de rammer jorden.

Selv ved høj hastighed giver det stor præcision i frøafstanden. Efter at frøene er placeret i rillen, dækkes de med jord, der efterfølgende pakkes til af de dobbelte trykruller.

Med skiveskær på både gødningsplaceringen og såenheden kan majssåmaskinen så i såvel pløjet jord som i upløjet jord med mange stubrester.

Når landmanden beder maskinstationen om at så eksempelvis 110.000 frø pr. hektar, går han selvfølgelig ud fra, at de bliver jævnt fordelt over arealet med frø i samtlige rækker og lige langt imellem frøene.

- For at det kan lade sig gøre, er der flere forhold, der skal være i orden. For det første skal frøhusene være tætte, så der ikke mistes vakuum. Dernæst skal afstrygerne indstilles præcist i forhold til den størrelse frø, der køres med.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Er afstrygerne ikke aggressive nok, er der risiko for, at der bliver lagt dobbeltfrø. Modsat, hvis de stilles for tæt på skiven med frø, er der risiko for, at de stryger frøene af, og der kommer til at mangle planter i rækken, siger Christian Hjorth, Scan-Agro, Hadsund.

Låg og frøskiver hører sammen

Grunden til at vakuumniveauet i et eller flere såhuse kan blive for lavt, skyldes ifølge salgskonsulenten oftest ødelagte pakninger.

- På såhusets låg sidder en kunststofpakning, som med tiden kan slides og dermed blive utæt. Frøhjulet kører tæt op ad pakningen, og efterhånden slides der spor i både pakningen og hjulet.

- Hvis frøhusene adskilles, og der byttes om på dele fra de enkelte huse, er der risiko for utætheder. Det er derfor vigtigt, at delene ikke blandes men monteres sammen med de dele, som hører sammen med, kun derved kan man være sikker på, at husene er tætte, siger salgskonsulenten.

Skiveskær og lejer skiftes samtidig

Skiverne på såvel såskær som gødningsskær slides med tiden. Det samme gør lejerne i både skiveskær og bærehjul.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er svært at sige, hvor mange hektar en maskine kan så, før lejerne er slidt op. Men ved at tage fat i enten hjul eller skiveskær, kan man let mærke, om der er ved at være slør i lejerne. Vores erfaring er, at lejerne i skiveskæret stort set holder skiverne ud. I de fleste tilfælde er det derfor fornuftigt at skifte både lejer og skiver samtidig, siger Christian Hjorth.

Sikring af transmissionen

De enkelte såhuse trækkes af en kardanaksel, som er forsynet med en sikringsstift. Hvis sikringsstiften knækker får føreren en alarm på monitoren i kabinen.

- Sikringsstiften er fremstillet af et specielt plastmateriale, og den må aldrig erstattes med en stålbolt. En knækket sikringsstift indikerer, at der er et fremmedlegeme i såhuset, og huset bør derfor adskilles og genstanden fjernes, før arbejdet genoptages.

- Fra bærehjulene går der en kæde, som nede ved navet på bærehjulene trækkes af et kunststoftandhjul. Hvis der opstår en blokering i transmissionen, rykkes tænderne af kædehjulet, og den virker på den måde som en sikring for transmissionen. Et nyt kædehjul og sikringsstifter bør derfor altid være med i værktøjskassen, siger Christian Hjorth.

Kontroller frøafstand og sådybde

Placering af startgødningen og sådybden har stor betydning for en ensartet fremspiringen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Optimal placering af gødningen er cirka fem centimeter ved siden af frøene og syv centimeter under frøene. Ved en passende jordtemperatur bør majsene etableres i cirka fire centimeters dybde. Her skal man tænke på, at desto dybere frøene placeres, desto koldere er jorden.

- En ujævn sådybde giver derfor de frø som bliver placeret for dybt et dobbelt handicap. For det første skal de op igennem et større jordlag, og for det andet spirer de langsommere på grund af den lavere temperatur, tilføjer Christian Hjorth.