Da Morten Egekvist for 10 år siden overtog Trantengaard i Himmerland var der 30 hektar jord til ejendommen og 100 søer i stalden. I dag er soholdet udvidet til 400 søer og på en naboejendom produceres der på årsbasis omkring 6.000 slagtesvin.

Lige som svineproduktionen er også jordarealet løbende blevet udvidet og er i dag på omkring 400 hektar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Morten Egekvist har altid været hjemmeblander og været godt tilfreds med produktionsresultatet af det hjemmeblandede foder. Derfor har han inden for de seneste år investeret i såvel kornopbevaring som et avanceret og fuldautomatisk mølleri- og foderblandeanlæg på Trantengaard.

- Da vi for seks år siden startede produktionen af slagtesvin på naboejendommen, brugte vi i den første periode færdigfoder. Men ret hurtigt gik vi over til hjemmeblandet foder, som vi blandede hjemme på Trantengaard og transporterede over på naboejendommen i en brugt fodertankvogn.

- Efterfølgende er vi også begyndt at blande foder til en anden slagtesvineproducent, og det er derfor store mængder foder, der skal transporteres rundt.

- Blæseren på fodertankvognen havde en meget lille kapacitet, og larmede ret meget når vi læssede af. Derfor begyndte vi at se os om efter et alternativ til tankvognen, og tænkte først og fremmest på noget i retning af de sneglevogne, som anvendes til transport af korn imellem mejetærsker og transportvogne, fortæller Morten Egekvist.

Bygget til transport af foder

Men da disse transportvogne er bygget til at aflevere kornet på ladet af en lastbil og ikke i 10-12 meter højde siloer, kunne de ikke umiddelbart anvendes til formålet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hos Almas A/S havde man på et tidspunkt haft kontakt til en italiensk producent af sneglevogne, og i sortimentet fra den italienske fabrik var der også vogne, som var specialbygget til transport af blandt andet foderstoffer.

Vognene leveres i fem størrelser fra 7-20,5 kubikmeter og med aflæssersnegle i forskellige længder.

Vognen, som Morten Egekvist har fået leveret, er den største model med affjedret bogieaksel og en hydraulisk betjent tømmesnegl, som kan aflevere foderet i 10-12 meters højde.

Vognen er inddelt i to rum, og læsser totalt omkring 12 ton melfoder. I bunden af vognen ligger det en vandret snegl, som trækket foderet hen til aflæssersneglen. Over sneglen ligger der et fuldstændig tæt skod, som betjenes hydraulisk fra kabinen, og føreren kan således selv bestemme, om det er forreste eller bagerste rum, der skal tømmes.

- I toppen af siloerne har vi fået monteret regntætte og galvaniserede luger på en halv gange en halv meter, som med en stangforbindelse kan åbnes fra jorden. Under transport ligger aflæssersneglen hen over vognen, og når der skal læsses af, løftes den hydraulisk og manøvreres let på plads i siloens luge.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Aflæsningen foregår utrolig hurtigt og med traktoren i nærmest tomgang. I forhold til aflæsning med blæservognen sparer vi cirka tre mand- og traktortimer om ugen. Det svarer til en årlig besparelse på rundt regnet 40.000 kroner og kan således sagtens både forrente og afskrive den italienske vogn, siger Morten Egekvist.

Afhængig af model og udstyrsniveau ligger prisniveauet for transportvognene fra godt hundrede til små trehundrede tusinde kroner, oplyser Niels Ove Nielsen, Almas A/S.

Også til såsæd og handelsgødning

Ud over at kunne anvendes til transport af hjemmeblandet foder, er den italienske vogn også ideel til transport af udsæd og gødning.

- Da vognen er inddelt i to rum kan den på samme tid medbringe både sædekorn og gødning. Da skoddene over sneglen i bunden af vognen er fuldstændig tætte, kan den samme snegl anvendes til aflæsning af både sædekorn og gødning, og sneglevognen kan derfor på få minutter fylde en kombisåmaskine med både udsæd og handelsgødning.

- Da sneglen har en meget lang rækkevidde, kan transportvognen i mange tilfælde blive holdende ude på vejen og fylde en såmaskine inde på marken, forklarer Niels Ove Nielsen Foto385010