Abonnementsartikel

Danske kommuner forsøger i øjeblikket på at franarre deres forpagtere de betalingsrettigheder, som EU vil tildele aktive danske landmænd som kompensation for et friere marked for landbrugsvarer.

Dansk Landbrug bakker som organisation op bag kommunerne, menighedsrådene og alle de øvrige danske bortforpagtere i bestræbelserne på, at fremtidig EU-støtte tilfalder lodsejerne i stedet for de aktive landmænd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dermed er der lagt op til, at støtte til en årlig værdi af cirka to milliarder kroner skifter hænder som en gave. Og det er en gave, jordejere straks kan sælge videre til for eksempel andre forpagtere - eller i værste fald til den samme landmand, som forærede retten til støtten videre til selv samme jordejer.

Enkelte forpagtere står dog fast, blandt andet en jysk gårdejer i Horsens Kommune.

Hos Gedved Kommune hævder man i et brev til en forpagter, at han bør overdrage sine kommende betalings-rettigheder til kommunen. Alternativt vil "...næste forpagter af jorden ikke have mulighed for at søge støtte", skriver kommunen.

- Det svarer jo til, at kommunen beder en taxavognmand om at aflevere sin taxa til kommunen, når bevillingen inddrages, siger advokat Henrik Westermann.

Staten samt Skov & Naturstyrelsen har for længst sørget for at ændre kontrakterne til egen fordel. I Hedensted Kommune mener borgmester Jørn Juhl Nielsen (S), at det er umoralsk, hvis landmænd holder fast i deres rettigheder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Sådanne landmænd burde hænges offentligt ud, siger han til MaskinBladet.

Inden 21. april i år skal alle aftaler være på plads, og der er således kun kort tid til at gøre sin stilling op for dem, der endnu ikke har besluttet sig.

Især skal mælkeproducenter, der forpagter jord, passe på. De kan nemlig komme til at forære støtteværdien af deres mælkekvote væk til ejeren af jorden.