Abonnementsartikel

Minoritetsaktionærerne i DPL Invests datterselskaber raser mod selskabet, der har opskrevet sine aktiver - det koster lønningskroner, siger Henrik J. Enderlein, medejer af et datterselskab i DPL Invest-koncernen

DPL Invests ejerkreds bestående af Aarhusegnens Andel, DLG og Østsjællands Andel er kommet ud i et sandt stormløb fra minoritetsaktionærerne - typisk landmænd, der ejer op mod 49 procent af et datterselskab.

Flere af de landmænd, som MaskinBladet har snakket med, er dybt rystet over selskabets ageren den seneste tid.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I slutningen af året fik DPL Invests omkring 20 datterselskaber godkendt regnskaber, men i begyndelsen af året blev bestyrelserne i datterselskaberne kaldt sammen igen for at godkende nye regnskaber - denne gang med ændret regnskabspraksis, som giver opskrevne aktiver og ændrede afskrivningsprincipper.

Ændringen af regnskabsprincipper giver færre lønningskroner til minoritetsaktionær i selskaberne.

Frank Kartz Johansen, driftsleder og ejer af 15 procent af aktierne af en af landets største svinegårde, Civagård A/S, Dronninglund, er rystet i sin grundvold.

- DPL Invest har udvist en kynisk adfærd og har ødelagt et ellers aldeles godt samarbejde. De har gravet et dybt sort hul for sig selv, for med de ting, DPL har gjort, har de kun fået uvenner, og det gør man ikke med en samarbejdspartner, tordner han.

Dårligere grundlag for løn

Frank Kartz Johansen peger på, at han som minoritetsaktionær, direktør for Civagård og medlem af bestyrelsen for selskabet var fuldstændig uforberedt på, at der var ændringer på vej i regnskaberne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ændringer, som koster ham på pengepungen, fordi der er foretaget en opskrivning af aktiverne.

I Frank Kartz Johansens tilfælde har han tidligere fået tantieme (en procentdel af overskuddet) af resultatet efter afskrivninger før renter.

Med regnskabsændringerne udregnes tantieme efter renter, afskrivninger og forrentning af nuværende egenkapital.

Han er dybt forundret over DPLs handlemåde.

- Rent juridisk kunne man sikkert gennemtrumfe de her ændringer, som man vil. Men det mest rigtige ville være, hvis man rent formelt havde stillet forslag om det i bestyrelsen, og det er ikke sket, understreger Frank Kartz Johansen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regnskaberne afslører kritikken

MaskinBladet blev sporet ind på kritikken, da bladet gennemgik DPL Invests regnskaber herunder datterselskaber. I datterselskabernes regnskaber fremgår det, at de i en lang række tilfælde er underskrevet under protest.

I ledelsespåtegningen for eksempelvis Østergaard Svineproduktion A/S, Vildbjerg, har direktør og bestyrelsesmedlem Morten Bredkjær Jensen skrevet under med følgende bemærkninger:

- Denne årsrapport er underskrevet mod protest og med forbehold jvf. Årsregnskabslovens paragraf 10. Indholdet af protesten/forbeholdet fremgår af vedlagte dokument på 4 sider, der vedhæftes årsrapporten og således udgør en integreret del af denne.

Kan købe sig ud til kurs 400

I Sønderjylland har Henrik J. Enderlein, formand for LandboSyd, minoritetsaktionær i Hagesholm Multisite K/S i samme båd som Frank Kratz Johansen.

Han har opgivet et reelt samarbejde med DPL Invest.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- At jeg indledte et samarbejde med DPL Invest, da jeg investerede i Hagesholm Gods på Sjælland, er min største fejltagelse som landmand. De skulle komme med noget knowhow, men den har jeg kunnet få andre steder fra, siger Henrik J. Enderlein.

I de seneste år har han på Hagesholm Gods produceret smågrise, som er blevet solgt til opfedning på hans egne bedrifter i Sønderjylland.

Men samarbejde med DPL Invest har knirket længe, og derfor har han taget konsekvensen.

- Vi har netop fået de sidste grise fra Hagesholm og køber nu i stedet for smågrise fra Nordjylland. I øvrigt fra en tidligere medejer af Hagesholm, som efter nogle år også blev træt af DPL, forklarer Henrik J. Enderlein.

Henrik J. Enderlein har længe forsøgt at gøre en ende på samarbejdet med DPL, som han kontraktligt er bundet op på i 20 år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg kan ikke købe mig ud, for DPL forlanger kurs 400 for aktiernes indre værdi. Jeg synes, jeg har strakt mig langt ved at tilbyde kurs 180, men det vil DPL ikke være med til. Omvendt vil de kun give kurs 130 for mine aktier, fortæller en hovedrystende Henrik J. Enderlein.

Kørt ud på et sidespor

Frank Kartz Johansen står sammen med en række andre landmænd på rystende grund over for fremtidige ændringer i DPL-regi.

- Der er ingen tvivl om, at hvis DPL vil af med mig, så er jeg også indstillet på at stoppe. For hvis konsekvensen er, at man tager al det administrative fra mig, og jeg ender med at blive fodermester, tror jeg ikke, det er fremtiden for mig, siger Frank Kartz Johansen.

Tror du på, at dette samarbejde kan komme på ret kurs igen?

- Nej, det har jeg svært ved at tro på, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Frank Kartz Johansen understreger dog, at han indtil for ganske nylig har været godt tilfreds med DPL Invest.

- DPL-konceptet har givet mig mulighed for med et begrænset kapitalberedskab at komme med i en stor svineproduktion. Og det har fra starten været med en ligeværdighed mellem parterne, siger han.