Abonnementsartikel

Gennem en forsøgsperiode har et regnvandsfilter renset regnvand fra køreflader i Ørestaden i København - nu kan filtret også fremstilles industrielt

Der er sund fornuft i at genanvende regnvand. De seneste års erfaringer har vist, at det kan være svært nok at skille sig af med store mængder vand, og derfor er det en god ide at udnytte det som en ressource. Det kan være til mindre søer i parkområder nær bebyggelse - eller i kanaler som man ser det i Ørestaden. Men regnvand fra køreflader som veje og parkeringspladser er som regel forurenet, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at udlede regnvandet uden at rense det.

Det var årsagen til, at et samarbejdsprojekt mellem Københavns Universitet, Rambøll, Københavns Energi, By & Havn og Københavns Kommune testede et nyt filtreringssystem i perioden 2007 til 2009.

- Pointen var at skaffe vand til kanalerne i Ørestaden. Det vand, der kom fra tage og andre steder uden trafik, røg direkte ud i kanalerne, mens vejvandet først blev renset i filtret, fortæller akademiingeniør Karin Dahlgren fra Naturstyrelsen.

Systemet, der blev testet, er baseret på en teknologi, der kaldes dobbeltporrøs filtrering, og det viste sig at virke efter hensigten. Derfor bevilgede Miljøministeriet penge til en videreudvikling af systemet, så det nu kan fremstilles industrielt.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Vandet renses i kalkfilter

Dobbeltporrøs filtrering består som navnet antyder af to lag.

- Det første lag er et såkaldt højporrøst lag, hvor vandet strømmer forholdsvis hurtigt igennem. Det næste lag kaldes lavporrøst, og her sedimenteres partikler i et kalkfilter, forklarer Karin Dahlgren. Hun er med i den styregruppe, som er tilknyttet projektet,

Og det er netop de rensende moduler med kalkfiltre, der nu er blevet videreudviklet, så de kan fremstilles industrielt.

- Forsøget ude i Ørestaden var ret omkostningsfuldt, da det hele blev lavet manuelt på stedet. Derfor skulle investeringsomkostningerne gøres mindre, og det var årsagen til, at der blev bevilget penge til at udvikle dette modul, fortæller Karin Dahlgren.

Stort potentiale

Selv om det dobbeltporrøse regnvandsfilter nu kan fremstilles industrielt, er det stadig i et udviklingsstadie. Men Karin Dahlgren har store forventninger til filtret i fremtiden.

- Jeg mener, det har et stort potentiale, understreger hun. Regnvandsfiltret fylder forholdsvist lidt, og derfor er det ideelt til bebyggede områder.

- På den måde kan vandet bruges til rekreative formål. Folk vil jo gerne have vand tæt på hvor de bor, forklarer Karin Dahlgren. Hun fremhæver desuden, at det dobbeltporrøse filter er en lavteknologisk løsning, hvor der ikke bruges kemikalier - men det virker.