Abonnementsartikel

Når bierne snart går på vingerne til en ny sæson, har de og biavlerne en organisation med fremgang i ryggen.

Danmarks Biavlerforening oplever for fjerde år i træk et stigende medlemstal, hvilket har sat sit tydelige præg på aktiviteterne. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Trods det, at konsulenttilskuddet til biavlen er faldet bort, og der er færre EU-projektpenge, så har aktivitetsniveauet i foreningen i 2004 været meget højt.

- På det faglige plan har vi haft positive oplevelser - ikke mindst den store succes med Honningfestivalen i Odense, sagde formanden for Danmarks Biavlerforening, Bjarne Sørensen, på foreningens generalforsamling i Roskilde lørdag 2. april.

Den nu 10 år gamle sag om de brune bier på Læsø har også foreningens bevågenhed, og som paraplyorganisation for biavlerne i Danmark støtter Danmarks Biavlerforening bevaringsprojektet.

- Vi arbejder fortsat for at fastholde Læsø som reservat for de brune bier, da det er veldokumenteret, at de brune bier er bevaringsværdige. Fredningen kan fint gå hånd i hånd med biavl på øen, sagde Bjarne Sørensen.

Han påpegede, at foreningen mener, det er Fødevareministeriets ansvar at sikre, at fredningsbestemmelserne overholdes.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I den modsatte ende - inden for forskning og udvikling - har der været svære forhold, men Danmarks Biavlerforening går et nyt biår i møde med optimisme.

- Nedlæggelsen af Projektgruppe Biavl fik dramatiske følger for biavlsforskningen. Selv om departementet i Fødevareministeriet først på året lagde op til, at vi kunne hjælpe med at gennemføre de EU-finansierede projekter i 2004, så meddelte Danmarks JordbrugsForskning, at de ville gennemføre alle projekter.

- Men det er ikke sket. Danmarks JordbrugsForskning valgte i stedet at betale knap en million kroner tilbage til EU, konstaterede formanden.

- Prioriteringen af biavlsopgaver er ikke sket ud fra biavlsfaglige synspunkter. Og i år skal en stor del af budgettet på 1,5 million kroner bruges til projekter, der ikke har til formål at tilgodese biavlen.

- Vi mener, den prioritering er fejlagtig. Men under alle omstændigheder håber vi, at samarbejdet med Danmarks JordbrugsForskning kan genetableres. Vi er klar til det, sagde Bjarne Sørensen, der for første gang aflagde beretning i Danmarks Biavlerforening.