Abonnementsartikel

Rodfiltsvamp er kendt af de fleste kartoffelavlere som en svampesygdom, der årligt vender tilbage med varierende styrke. Problemet må forventes at stige i de kommende år, eftersom kartoffelavlen koncentreres på færre ejendomme i disse år. Jo mere intensiv jorden bliver drevet med kartofler, jo højere smittetryk må forventes.

Symptomer hos kartoflerne

Rodfiltsvamp angriber alle kartoffelplantens underjordiske dele: rødder, stoloner og knolde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Symptomerne på knoldene er de små sorte pletter, som nemt skrabes af med en negl. På spirene ses angreb som brune pletter. Det medfører ofte forsinket fremspiring i forhold til sunde planter.

På billedet til højre ses en mark som er kraftig angrebet af rodfiltsvamp, med uens fremspiring som resultat. Et andet resultat af angreb er flere grønne og deforme knolde, lavere udbytte og lavere stivelsesprocent.

Monceren er bedst mod rodfiltsvamp

Monceren er meget effektiv. Laboratorieforsøg viser, at Monceren er midlet med den bedste effekt overfor rodfiltsvamp.

Væksthæmning af Monceren er markant, selv ved meget lave doseringer, og da skalaen er logaritmisk betyder det, at forskellen er større end det umiddelbart ser ud til.

Ved bejdsning vil knoldene aldrig være helt ensartet dækket, og derfor er det vigtigt, at også lave koncentrationer har god virkning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

To effektive bejdsemidler

Monceren findes både som pulver og i flydende form for at kunne anvendes i alle bejdsesystemer.

Pulverbejdse påføres kartoflerne i læggeren, eller i vognen umiddelbart før kartoflerne tippes i læggeren.

Flydende bejdse er lettere at håndtere, og monteres på de fleste nye læggere. Bejdsemidler påføres gennem dyser placeret enten lige før kartoflerne falder ned i læggefuren (Hardi-anlæg), eller direkte på kartoflerne lige foran læggekæderne (Vibyanlæg).

Højere kvalitet og merudbytte

En bejdsning sikrer, at rodfiltsvamp ikke giver små, grønne, deforme knolde, der ødelægger kvaliteten.

En effektiv bejdsning giver et sikkert merudbytte. Forsøg viser, at et merudbytte på 20-40 hkg er almindeligt. Hertil skal lægges en stigning i stivelsesindholdet på 0,5 procent, samt mindre risiko for deforme og grønne knolde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er alt sammen noget, der er med til give et sikkert nettomerudbytte af en bejdsning.

Mange års praktiske erfaringer og gode forsøgsresultater viser, at en bejdsning af læggekartoflerne med Monceren er en god forsikring mod alvorlige angreb af rodfiltsvamp.

Når så dette giver sig udslag i et sikkert merudbytte er Monceren derfor det bedste valg, når det gælder bejdsning af læggekartofler.Foto1

***Faktaboks***

Fordele

Artiklen fortsætter efter annoncen

Høj effekt

Ingen lugt og smag efter bejdsning

Meget skånsom mod kartoflerne

Højere stivelesprocent

Bedre kvalitet

Artiklen fortsætter efter annoncen

***Faktaboks***

Egenskaber

Optimal vedhæftning og farve

Nem rengøring efter brug

Ingen udsprøjtningsproblemer

Artiklen fortsætter efter annoncen

Er testet i alt tilgængeligt udstyr

Ingen lugtgener