"Danske Anbefalinger" om indretning af stalde til kvæg er nu klar i en 4. udgave, der blandt andet har nyt om klov-sundhed, mål på sengebåse, gulve og ventilation. Det oplyser Landscentret.

Den helt korrekte titel på den fjerde udgave er "Indretning af stalde til kvæg - Danske Anbefalinger", men siden første udgave kom ud i 1991, kalder de fleste den grundige rapport for "Danske Anbefalinger". I den er simpelthen samlet basisviden om kvægstalde i Danmark.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jan Brøgger Rasmussen, sektionsleder i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, er tovholder for rapportens arbejdsgruppe, der tæller ansatte fra blandt andre Dansk Kvæg, KVL, Danmarks JordbrugsForskning og Den Danske Dyrlægeforening.

- Rapporten baserer sig på forsøg og forskningsresultater både fra ind- og udland. Blandt andet har vi også erfaringerne med fra et ungarsk projekt om forbrug af drikkevand.

- Så vi kigger os godt omkring for at få den nyeste viden med. Desuden bruger vi også meget FarmTest i rapporten, siger Jan Brøgger Rasmussen.

Udgave hvert fjerde år

Tredje udgave udkom i 2001, og der går typisk fire år, før en ny udgave er på banen igen, da der skal indsamles erfaringer og gennemføres forskellige forsøg.

I den fjerde udgave er der blandt andet nyt om goldkøer, malkestalde, ammoniakfordampning, ventilation, kropsmål og vægt på dyr og mål på gangarealer til malkekøer og ungkvæg.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Erfaringerne viser, at både landmænd, rådgivere og forskellige firmaer bruger bogen.

1.500 eksemplarer af tredje udgave er ude at arbejde.

- Det glæder os, at så mange bruger anbefalingerne. Det er et unikt produkt, som andre ikke laver. De nordiske lande efterspørger også anbefalingerne, som de så bygger efter, siger Jan Brøgger Rasmussen.

Yderligere oplysninger om rapporten kan findes på www.danskeanbefalinger.dk.