Abonnementsartikel

Der er gået kludder i planerne om nationalparken i Vildmosen

Forestil dig dette: traner glider hen over et vidtstrakt hedelandskab, hvor vildsvin gnøfler, rosmarinlyng blomstrer og soldug strækker sig uforstyrret mod solen. Dette er sceneriet i den fredede Lille Vildmose i Nordjylland, et område på 7.500 hektar.

Nordjyllands amt har ambitioner om at forfremme området til nationalpark og har i pilotprojektet Lille Vildmose Nationalpark udarbejdet flere forslag til, hvordan ideerne kan realiseres, inklusive en udvidelse af det beskyttede område. Til det formål undersøger amtet et område på op til 15.859 hektar landjord og op til 20.349 hektar hav.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er bare et problem: landmændene. De har sat hælene i. Ved et stormomsust offentlig møde sidst i marts 2005, hvor der skulle tages stilling til, hvordan den eventuelle nationalpark kan anvendes, stemte lodsejerne – fortrinsvis landmænd – selve ideen om en nationalpark ned med massivt flertal.

Hvordan kunne det gå så galt? Kan landmænd ikke lide natur, og risikerer ideen om at skabe en nationalpark at blive skrottet?

Et væsentlig problem er, at landmændene ikke føler, at de er blevet taget ordentligt med på råd. Det pågældende undersøgelsesområde drejer sig om et landskab og en natur, som de lever i, med og af.

Dialog fremmer forståelsen

- Vi ønsker en dialog. Vi ønsker ikke at blive dikteret hver gang – for det er det, politikerne gør, siger Niels Hjorth, planteavler med 300 hektar jord ved Bælum og nabo til Lille Vildmose. Han er en blandt de omkring 430 lodsejere, der kan blive berørt af nationalparken.

- Jeg har ikke noget imod at have en nationalpark. Jeg vil faktisk gerne have en nationalpark, men det skal være i det område, der er fredet, lodsejerne skal spørges og være enige, og det må ikke føre til yderligere restriktioner udenfor parken, siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg er bare bange for, at nationalparken vil vokse og påvirke områderne udenfor parken. Der vil blive bufferzoner, hvilket vil få landbrugsjorden til at miste i værdi. Så bliver den jord købt op til naturformål og bliver fredet, hvilket vil føre til nye bufferzoner. Det vil brede sig som ringe i vandet, advarer Niels Hjorth.

Han er også betænkelig ved, hvordan landmændene bliver kompenseret, hvis naturplanerne føres ud i livet.

- Hvis vi skal sælge vores jord, til hvilken pris bliver det så? Og hvis vi skal have erstatningsjord, hvor vil amtet købe anden jord uden miljørestriktioner? Der er i forvejen mangel på landbrugsjord, og desuden er jeg slet ikke interesseret i at sælge – jeg er kun interesseret i at købe jord. Enten udvikler man eller også afvikler man, hvis man vil overleve i dansk landbrug i dag, siger Niels Hjorth.

Han risikerer, at halvdelen af hans jord komme til at ligge under vand, hvis et foreslået projekt om genetablering af Haslevgård Å ved Vildmosen gennemføres.

Imod flere regler

Endnu en Lille Vildmose-landmand er Søren Birk Nielsen. Han er gårdejer med 240 SDM-køer og -opdræt og 275 hektar jord, hvoraf de 205 hektar ligger i undersøgelsesområdet og 35 hektar i det fredede område af Lille Vildmose.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han er stærkt utilfreds med den manglende information til lodsejerne og har slet ingen tillid til Lille Vildmoserådet. Rådet er et organ bestående af 14 personer udpeget af Miljøministeriet i samarbejde med de lokale myndigheder. Der er to landmænd i rådet, men kun en af dem har jord ved Lille Vildmose.

- Lille Vildmoserådet har aldrig skrevet til lodsejerne. Vi er aldrig blevet orienteret om noget som helst. I stedet har vi måttet søge på nettet. Og hvis man har deltaget i møderne og læst referatet på nettet bagefter, kan man komme helt i tvivl om det er de samme møder – referenten har en meget selektiv hukommelse, mener Søren Birk Nielsen.

Han vil under ingen omstændigheder gå med til en nationalpark, uanset hvad amtet kan tilbyde af erstatning. Sammen med seks andre landmænd har han indsamlet 900 underskrifter mod projektet, blandt andet med den begrundelse, at de ikke ønsker flere regler og love for området.

Ønsker samarbejde

Niels Kr. Kirketerp (V), viceamtsborgmester i Nordjyllands Amt og formand for Lille Vildmoserådet, er ulykkelig og skuffet over landmændenes reaktioner.

- Det er sørgeligt, at de offentlige myndigheder har så dårlige ry, og jeg kan godt forstå landmændenes reaktion. Landbruget har adskillige gange været taget med bukserne nede. Landmændene er blevet snydt mange gange og tror ikke på frivillighed og fuld erstatning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi har et område på 7.500 hektar fredet areal i Lille Vildmosen. Det er et unikt område, og jeg synes, det vil være oplagt at lave det til nationalpark. Det er i forvejen udpeget som habitatområde, Natura 2000 område, fuglebeskyttelsesområde, og jeg ved ikke hvad, og de restriktioner, der er forbundet med udpegningerne, skal landmændene leve med under alle omstændigheder, påpeger han.

- Vi har hele tiden lagt vægt på, at projektet bygger på frivillighed. Vi inddrager kun jord på frivillighedens basis, og det bliver i så fald til fuld erstatning. Vi er ikke kommet for at genere nogen, men for at give et tilbud, siger Niels Kr. Kirketerp.

- Ingen af de lokale skal være ofre. Der vil ikke blive nogen ændringer for landmændene i området sammenlignet med de forhold, der ellers bliver som følge af udpegningerne. Det garanterer jeg, siger viceamtsborgmesteren.

Han fortæller, at Lille Vildmoserådet ser på, hvordan man kommer videre, blandt andet ved at etablere et samarbejde med lodsejerne.

- Der må være noget, vi har gjort galt, og det må finde ud af at rette op på. Vi har ikke på nogen måde haft intentioner om at tvinge noget igennem. Nationalparken skal bygge på frivillighed og fuld erstatning, fastslår han.Foto1