Abonnementsartikel

Probiotika, fytase og E-vitamin.

Det er overskrifterne på nogle af de indlæg, som afholdes i forbindelse med Landsudvalget for Svins årlige fodringsseminar, som vanen tro er henlagt til Herning Kongrescenter. I år løber seminariet af stablen 27. april.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landsudvalget for Svin (LU) oplyser, at fodringsseminariet er åbent for alle, der har interesse for fodring af svin, men primært henvender sig til ansatte i foderstofbranchen, svineproducenter og konsulenter.

Efter en indledning af Orla Grøn Pedersen, direktør for LU, gives et overblik over de seneste problemstillinger og nyheder inden for fodring af svin.

Det er et indlæg, som Niels J. Kjeldsen, afdelingschef i LU, står for.

Pris kontra kvalitet

Det er almindelig kendt, at prisen på startblandinger til smågrise kan variere meget afhængig af råvaresammensætningen.

Ifølge Jes Callesen, konsulent hos LU, kan der nemt være 10 kroner pr. gris til forskel i foderomkostninger ved brug af en dyr og en billig blanding.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han vil i sit indlæg fokusere på resultater fra tidligere og nye afprøvninger, der kan afdække, om grisene, der får den dyre startblanding, giver bedre trivsel eller sundhed.

"Fedt og E-vitamin" er overskriften på et indlæg af Charlotte Lauridsen, seniorforsker ved Danmarks JordbrugsForskning, og Hanne Maribo, konsulent ved LU.

De vil blandt andet præsentere effekten af anvendelsen af forskellige fedtkilder og stigende mængder E-vitamin i fravænningsfoderet på produktivitet og immunfunktion.

Toksiner på dagsordenen

Fusarium-toksiner har været i vælten i den landbrugsfaglige presse det seneste års tid. Forekomsten af toksinerne har i flere hvedepartier været høj.

Høje indhold af Fusarium-toksiner har negativ indvirkning på grisenes produktivitet og sundhed, og der er grænseværdier på vej for indhold af to af toksinerne.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Lisbeth Jørgensen, afdelingsleder i LU, giver en status på den nuværende viden om toksinerne.

Seminar deles i to

Efter frokost deles fodringsseminariet op i to sessioner. Den ene session omhandler to indlæg om prøveudtagninger og fytase. Lars Pedersen, adjunkt på Aalborg Universitets Esbjerg-afdeling, behandler det første indlæg om prøveudtagninger, mens Per Tybirk, landskonsulent ved LU, giver et overblik over effekten af fytase.

Session to omhandler probiotika og sammenligning af fodertilbud. I sidstnævnte emne sætter Jan Karlsen, svinebrugskonsulent hos LandboFyn, fokus på sin rådgivning i forbindelse med foderhandel. Desuden viser han et program til prissammenligning, som er udviklet af en gruppe rådgivningskontorer.

Under samme emne opstiller Erik Dam Jensen, chefkonsulent hos Hedegaard Agro, kriterier for de elementer, han mener bør indgå i og kendetegne en seriøs sammenligning af foder.

Professor Ortwin Simon, Institute of Animal Nutrition, Faculty of Veterinary Medicine, Free University Berlin, Tyskland, står bag probiotika. Ortwin Simon vil blandt andet gennemgå godkendelseskriterierne for probiotika i EU og effekten af brugen af probiotika på grisenes immunsystem.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Yderligere oplysninger om fodringsseminariet kan findes på LU"s hjemmeside, www.danskeslagterier.dk/smcms/Landsudvalget_Svin/Index.htm?ID=266Foto1