Abonnementsartikel

Der bliver kamp til stregen om at få del i de 100 millioner kroner, som er afsat til at forske i landbrugets miljøproblemer.

Direktoratet for FødevareErhverv har modtaget ansøgninger for over 300 millioner kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Målet med forskningsprogrammet er at blive bedre til at begrænse lugtgener, nedbringe fosforoverskuddet og fosforudledningen og håndtere gylle. Det er en vigtig del af grundlaget for et produktivt landbrug i samspil med natur, miljø og samfund.

- Der er afsat 100 millioner kroner til forskningen, så vi skal prioritere hårdt. Til gengæld kan vi tage det bedste af det bedste, når vi har så meget at vælge i mellem. Det sikrer en høj kvalitet i projekterne, og dermed forhåbentligt spændende resultater, som vi kan bruge i praksis, siger Leo Larsen, formand for Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning.

De mange ansøgninger bliver først vurderet i programkomiteen for Miljø og Energi under Det strategiske Forskningsråd.

Derefter nedsætter Det Rådgivende Udvalg for Fødevareforskning en komité, som skal anbefale hvilke projekter, der skal gennemføres.

- Der er en god spredning i emnerne i ansøgningerne. Det afspejler meget godt vægtningen i programmet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi skal blive klogere på udnyttelsen af næringsstoffer, gylleteknologi, økonomivurderinger og lugtgener for at opnå målene i vandmiljøplanen. Og ansøgningerne dækker alle emner. Lugtproblemer vil dog få lidt højere prioritering end de øvrige områder. Jeg håber, at projekterne kan komme i gang inden sommerferien, siger Leo Larsen.

Programmet er led i forskellige forsknings- og udviklingsaktiviteter under Vandmiljøplan III. Udover forskningsprogrammet på de 100 millioner kroner blev der sidste år igangsat aktiviteter på området for 55 millioner kroner.