Den 13. maj 2012 skal højhusene Ruskær og Agerkær i Rødovre på henholdsvis 12 og 14 etager jævnes med jorden ved hjælp af sprængning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Inden sprængningen skal alt andet end betonkonstruktionen fjernes, herunder PCB, vinduer, døre, facadebeklædning, gulve, osv.. Og efter sprængningen skal betonbrokkerne bortskaffes og arealet klargøres. Alt dette skal rådgivningsvirksomheden Alectia holde øje med.

Den Virum-baserede akustikspecialist har nemlig fået støjmålingsopgaven med at udføre kontrolmålinger og beregninger af støj under hele processen fra klargøring af bygningen til nedrivning og efterfølgende knusning af betonen.

Rødovre Kommune stiller krav til støjniveauet i dagtimerne af hensyn til de nærmeste boliger og den nærliggende børnehave. De gældende støjgrænser, der stilles til byggepladser, er 70 dB(A) mandag-fredag i tidsrummet 07-18. Uden for dette tidsrum og på helligdage er grænseværdien 40dB(A).

Sprængningen bliver en oplevelse

For at sikre, at nedrivningen overholder støjkravene, udfører Alectia støjberegninger for forskellige scenarier med alle de støjkilder, der anvendes i processen (lastbiler, gravemaskiner, håndholdte maskiner m.m.).

Støjberegningerne skal godkendes hos kommunen, inden arbejdet må udføres. Herudover vil Alectia løbende foretage stikprøvemålinger ved de forskellige arbejdsprocesser, mens arbejdet står på.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Selve sprængningen er der ikke sat støjkrav til, da det må anses som en oplevelse for naboerne snarere end en egentlig støjgene. Desuden skulle sprængningen efter sigende ikke være særlig støjende, da den vil foregå inde i bygningen med sprængladninger monteret på bygningens bærende dele.

Brandis er hovedentreprenør på nedrivningen med hjælp fra det skotske firma Safedem, som står for selve sprængningen. MT Højgaard er ansvarlig for at omlægge kabler i og omkring højhusene.