EU-Kommissionen har nu sagt ja til at hjælpe Danmark med at løse det midlertidige problem med dobbeltstøtte til sukkerroeavlere.

Danske sukkerroeavlere vil i en overgangsperiode få ekstra landbrugsstøtte, fordi sukkersektoren endnu ikke er blevet reformeret. Avlerne vil både kunne modtage den nye generelle landbrugsstøtte til sukkerarealerne og nyde godt af de garanterede høje EU-priser på sukker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I et brev til Fødevareministeriet har Kommissionen principgodkendt en løsningsmodel udarbejdet i samarbejde med landbruget.

Løsningsmodellen går kort fortalt ud på, at sukkerroeavlerne skal betale dobbeltstøtten tilbage til de øvrige landbrugere i Danmark, før de kan få del i den pulje penge, der forudses etableret som kompensation til sukkerroeavlerne i forbindelse med den kommende reform af EU’s sukkerordning.

- Nu ser jeg frem til, at Kommissionen bygger muligheden for denne løsning ind i forslaget til sukkerreformen, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Fra dansk side blev der længe arbejdet på blot at kunne undtage sukkerarealerne fra den nye generelle landbrugsstøtte, indtil sukkerreformens gennemførelse. Men det var ifølge Kommissionen ikke muligt.

- Dobbeltstøtten kan hverken forklares eller forsvares. Derfor er det positivt, at Kommissionen spiller aktivt med, så dobbeltstøtten til danske sukkerroeavlere kan neutraliseres,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kommissionen forventer at fremlægge sit endelige forslag til reform af sukkerordningen den 22. juni med henblik på vedtagelse i EU’s ministerråd i efteråret, således at sukkerreformen kan være på plads, inden WTO-ministermødet indledes i Hong Kong i december 2005.