Ulrik Biel Hansen sidder på et lille hjørnekontor på farmen Proovo ved Bratislava i Slovakiet. Omkring ham tales der slovakisk, engelsk og dansk. Uden for ser han vældig aktivitet.

Fra nogle grå betonhuse bliver der båret gammelt inventar ud, og der skovles et tykt lag af hønsegødning samme vej. I husene ved siden af producerer 120.000 høns æg i massevis til det lokale marked.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gamle traktorer af østeuropæisk oprindelse blander sig med nyere maskiner af vestligt fabrikat.

Der sker noget hele tiden, og mobiltelefoner og andre telefoner ringer. Der er meget at holde styr på, når man skal opbygge en hel ny produktion på slovakisk grund.

Farm på 1.400 hektar

Ulrik Biel Hansen strammer slipset og kigger på uret. Han skal til møde i banken om den kommende investering.

- Men de har nu hidtil været meget positive, selv om vi investerer kraftigt, siger han. Banken ved også, hvad der er godt for det lokale samfund og Slovakiet.

Ulrik Biel Hansen valgte Slovakiet efter at have været i Litauen og andre steder for at se på landbrug. Sammen med syv andre danske landmænd har han investeret i landbrug i Slovakiet. Farmen ligger en halv times kørsel fra Slovakiets hovedstad Bratislava.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Forud for denne investering havde en række investorer fundet sammen og besluttet at foretage en forundersøgelse og afsat den fornødne kapital til. at Ulrik Biel Hansen kunne opholde sig i Slovakiet og finde den rigtige farm. Det lykkedes efter et lille års søgen og meget bøvl.

Ulrik Biel Hansen er formelt bestyrelsesformand for driftsselskabet. Han har en lokal direktør og 75 medarbejdere. Her i blandt to danske driftsledere – én i mark og én i stald.

Farmen er på 1.400 hektar og har produktionsbygninger til både søer og høns fordelt over flere steder.

I øjeblikket opbygges produktionen i takt med, at der sættes nyt inventar ind i staldene. Man går efter 1.300 søer med tilhørende slagtesvin produktion og æg fra 170.000 høner.

Et stort forarbejde

Ulrik Biel Hansen og de syv andre aktionærer i selskabet har brugt lang tid og en del kapital på at finde frem til den rigtige farm. Man fandt farmen, hvor størrelsen og beliggenheden var i orden, men produktionsfaciliteterne var totalt nedslidte. Efterfølgende har man lavet en plan for renoveringen af de mange bygninger og stort set alt inventar.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi kunne vel nok have fået lov til at producere i de gamle anlæg, men det tiltrak os ikke. Vi var for tæt på vores grænse for dyrevelfærd, så der bliver sat helt nyt inventar ind ved hønerne.

- Til gengæld forventer vi, at de kvitterer for investeringen med en god og solid produktion, fortæller Ulrik Biel Hansen.

Han og de øvrige aktionærer har ingen forventning om et stort og hurtigt afkast, men arbejder på meget langt sigt.

- Vi stræber efter at ligge i den bedste fjerdedel, og derfor køber vi godt inventar, heraf en del i Danmark og blandt andet også polte fra Danmark, siger Ulrik Biel Hansen.

- Vi kan se, at effektiviteten øges, efterhånden som vi får udskiftet inventaret og indrettet de ny stalde og får styr på produktionen blandt andet gennem træning af medarbejderne, konstaterer han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ingen svin i baghaven

For at forbedre sundheden har man i øvrigt indgået den aftale med alle ansatte, at de ikke må holde svin derhjemme. Det er ellers en lokal tradition, at mange slovakiske landarbejdere har et par svin til eget forbrug i baghaven. Men det er slut nu, hvis man vil arbejde på farmen. Til gengæld får de gratis svinekød til familiens forbrug af selskabet.

- På den måde håber vi at kunne hindre spredning af sygdomme ind i vores stalde. Samtidig siger vi nej til besøg, for der er også en smittefare ved at have andre folk på farmen, siger Ulrik Biel Hansen.

Tror på rentabel produktion

Ulrik Biel Hansen ser på sigt store muligheder for en interessant og rentabel produktion.

- Svineproduktionen er de seneste år faldet med 60 procent i Slovakiet, og derfor importerer Slovakiet svinekød med den ret klare konsekvens, at afregningen pr. kg følger verdensmarkedsprisen.

- Vi kan således være sikre på at kunne sælge vore produkter. Og kan vi lave gode, ensartede kvalitetsprodukter, kan vi måske få mere end gennemsnitsprisen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men endnu er vi i gang med at opbygge produktionen, så vi har ikke de store tal at fremvise her, siger han.

Til gengæld har han oplevet en god høst i år. Den er i siloerne.

Markbruget er præget af sukkeroer, majs, rug, hvede og byg. Jorden er lidt forskelligartet, men alligevel har man i gennemsnit høstet mellem fem og syv ton pr. hektar. Man vurderer meget indsatsen, således at man har fokus på nettoudbytterne.

- Udbyttet ventes at stige, når vi får mere gylle til rådighed. Og med de priser, der er på kvælstof, skal vi udnytte vores gylle optimalt, og vi har ingen problemer med naboer eller miljø siger Ulrik Biel Hansen.

- Vi har 2,5 kilometer til nærmeste nabo og jord nok, så det bliver ikke her, vores produktion begrænses, siger den tidligere fynske bankmand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

En spændende tid med ekstra arbejde

Ulrik Biel Hansen har været aktiv i Slovakiet i et par år. Først for at finde det rigtige projekt, medvirke ved købet og nu ved at få hele produktionen kørt ind.

- Med et blik i bakspejlet har det været en spændende tid, men det giver ekstra arbejde i det daglige, at der er lokale forhold og traditioner, der skal tages hensyn til.

- Man kan ikke altid får et klart svar og klare retningslinjer stukket ud. Slovakiet er jo under voldsom forvandling og først nu kommet med i EU, siger Ulrik Biel Hansen.

Til gengæld fornøjer han sig over, at man har nogle veluddannede medarbejdere, der interesserer sig for arbejdet. Det lover godt for fremtiden.

Tillige er han glad for en generel god opbakning fra det slovakiske samfund. Her sætter man pris på initiativ og en fornuftig produktion, fortæller han.