Abonnementsartikel

:Fire kommende jordbrugsteknologer fra Vejlby Landbrugsskole med speciale inden for kvæg, planter og økonomi har været helt tæt på virkeligheden i et tværfagligt projekt

For Jørgen Lykkemark Sørensen, gårdejer ved Hvidsten nord for Randers, har de seneste måneder sat gang i mange nye tanker: Fire studerende fra Vejlby Landbrugsskole har i et projekt analyseret hans kvæggård, haft fingrene i regnskaber og papirer og udarbejdet en rapport med konkrete planer for en strategisk udvikling af hans bedrift.

- Jeg synes, det har været spændende at have med de unge mennesker at gøre, og det er en utroligt spændende rapport, de har lavet. De er dygtige, konstaterer Jørgen Lykkemark Sørensen, som undervejs i forløbet har haft en god og inspirerende kontakt med gruppen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det giver ansvarsfølelse

Mette Eriksen, Karin Tychsen, Finn K. Andersen og Jens Erik Nørgaard er på fjerde og sidste semester af jordbrugsteknologuddannelsen og har specialiseret sig inden for henholdsvis kvæg, planter og økonomi.

Formålet med projektet er, at de på tværs af respektive specialer skal kunne arbejde tæt sammen om at analysere og planlægge udviklingen af en ejendom - og at de skal kunne tilrettelægge og gennemføre en konkret rådgivningssituation - med udgangspunkt i en eksisterende ejendom og en ”rigtig” landmand.

Det har været et interessant og anderledes forløb, for virkeligheden er mere kompleks, end den er i de fiktive opgaver, de oftest har haft på skolen.

- Det giver en stor ansvarsfølelse. Man ved, man skal stå ansigt til ansigt med landmanden, så man springer ikke bare over, hvor gærdet er lavest. Man skal stå til ansvar for det, man laver, og landmanden skal kunne bruge det, siger Karin Tychsen.

Vigtige visioner for gården

Gruppen har selv skullet finde en ejendom til projektet, og gennem den lokale kvægrådgivning fandt de frem til 40-årige Jørgen Lykkemark Sørensen, som har været selvstændig landmand siden 1987, og som driver en gård med omkring 140 køer. Han lukkede med glæde de studerende ind.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Vi bliver tudet ørene fulde om, at vi skal lave visioner for vores ejendom. Det er en betingelse, at vi får det gjort for at kunne optimere på nudriften: Det er vigtigt at få kigget på sine mål - at få kigget ud i fremtiden. Og det er jo ideen med det her projekt. Men det betyder, at man skal være åben og lægge regnskaberne på bordet - det er jo næsten det samme som at smide tøjet, smiler Jørgen Lykkemark Sørensen.

- Men det har jeg så gjort, og det er gået rigtig godt. Jeg har været meget glad for samarbejdetm, siger han.

Gruppens første opgave var en grundig analyse af ejendommen, og herefter mødtes de studerende med landmanden for at præsentere analysen og snakke visioner og mål. Siden udarbejdede de tre mulige løsninger: Den ene anbefaler, at landmanden fortsætter nudriften med en planlagt udvidelse til 200 køer, mens de to andre rummer mindre ændringer i forhold til i dag. Det hele blev sammenfattet i en udviklingsrapport, som har dannet grundlag for selve eksamensdelen - en times rådgivningssamtale.

Lærerigt samarbejde på tværs

De fire studerende har kun i begrænset omfang arbejdet på tværs af specialer under uddannelsen, men de er ikke i tvivl om, at tværfagligt samarbejde er vejen frem inden for landbrugsrådgivning.

- Ideen med projektet er, at vi skal lære at samarbejde på tværs. Vi synes, det har været rigtig godt og meget lærerigt. Vi har siddet sammen, og vi har snakket og brugt hinanden meget. Når man arbejder sammen på den måde, opdager man ting, man ellers ikke ville have opdaget - vi lærer af hinanden, siger Mette Eriksen og tilføjer, at man på nogle rådgivningskontorer er begyndt at sætte folk sammen for at optimere det tværfaglige samarbejde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Jørgen Lykkemark Sørensen savner netop mere tværfaglighed i rådgivningen.

- I den virkelige verden sidder man ikke sammen på den måde ret mange steder,” siger han og tilføjer, at man typisk henter sin rådgivning de steder, hvor de har ekspertisen - og det kan sagtens være tre forskellige steder.

- De nuværende konsulenter er ikke rigtig gearet til tværfaglige rådgivning Men med projekter som det her, synes jeg, at Vejlby Landbrugsskole har forstået den efterspørgsel, der er for det i landbruget, siger han.

En brugbar rådgivning

De kommende jordbrugsteknologer har erfaret, hvor langt man kan komme med en rådgivning, der går på tværs af fagspecialerne, og undervejs har det ikke givet de store slagsmål. De har afleveret et beslutningsgrundlag – det er nu op til landmanden, hvad han vil gøre.

Projektgruppen har specielt anbefalet, at han fortsætter med et af alternativerne, og det er Jørgen Lykkemark Sørensen helt med på. Han føler, at han har fået en kvalificeret rådgivning, han sagtens kan bruge til noget fremover.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Jeg har også fået øjnene op for, at meget hviler på mine skuldre - der er kun én beslutningstager. Jeg har kunnet mærke, at det har været for meget. Nu har jeg ansat en fodermester, der har ansvar for køerne. Men jeg har ikke før været klar til at give slip på dem, siger Jørgen Lykkemark Sørensen.

De fire studerende mangler nu kun den afsluttende opgave, inden de er færdiguddannede jordbrugsteknologer.

Karin Tychsen drømmer om at blive underviser på en landbrugsskole og skal desuden overtage den fædrene gård, Mette Eriksen vil gerne være konsulent inden for fodring eller avl, Finn K. Andersen har allerede fået job som sælger og Jens Erik Nørgaard søger job i den finansielle sektor.

De er enige om, at tværfaglighed vil være væsentlig alle steder.Foto1