Abonnementsartikel

Folketinget har vedtaget nogle ændringer i landdistriktsstøtteloven, der dels forbedrer unge landmænds lånemuligheder, og dels udvider landdistrikternes støttemuligheder.

En reformen af EU’s landbrugspolitik har blandt andet medført, at realkreditinstitutterne har reduceret deres realkreditlån til landmændene - herunder yngre jordbrugere (YJ). Lovændringen retter op på dette forhold.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fremover kan der ydes et YJ-tillægslån på op til 2,1 millioner kroner, og det maksimale ordinære YJ-lån stiger fra 2,9 millioner kroner til 3,9 millioner kroner. Staten garanterer for YJ-lån.

Med lovændringen har fødevareministeren desuden fået hjemmel til at yde støtte til forbedring af dyrevelfærd og til forbedring af landbrugsprodukternes kvalitet og salgsfremstød for disse produkter. Loven giver også mulighed for at støtte opfyldelse af normer vedrørende folke-, dyre-, og plantesundhed samt arbejdssikkerhed og dyrevelfærd.

Ændringen af landdistriktsstøtteloven skal godkendes af EU-Kommissionen, og ændringerne forventes derfor først at kunne gennemføres i efteråret 2005, oplyser Fødevareministeriet.