Abonnementsartikel

I forbindelse med beskyttelse af naturområder bliver der stillet krav til landmænd, og det kan betragtes som ekspropriation, som fører til erstatning, mener juraprofessor

Når love og regler stiller krav om at begrænse forurening af omgivelserne, sker det efter dansk ret normalt uden erstatning til de, der skal begrænse forureningen.

Så enkelt er det dog ikke, når det gælder landbruget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Sagen er, at man i forhold til landbruget og beskyttelse af naturområder har indtaget det modsatte synspunkt, forklarer Peter Pagh, professor i jura ved Københavns Universitet.

Han forklarer, at det som udgangspunkt er en ekspropriation, der udløser pligt til erstatning over for de berørte landmænd.

- Når der nu skal gennemføres en række indgreb over for landbruget af hensyn til vandmiljøet og naturbeskyttelsesområderne, så vil der ofte være tale om ekspropriation, mener han.

Konflikt mellem EU-love og Grundloven

Danmark er i henhold til EU-lovgivningen blandt andet underkastet krav om at overholde vandrammedirektivet og foretage udpegning af habitatsområder med videre.

For at Danmark kan leve op til kravene i disse EU-love vil det i en række tilfælde være nødvendigt at begrænse landbrugets brug af gødning og pesticider samt eventuelt foretage indskrænkninger i husdyrholdet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

EU-lovene giver ingen ret til erstatning, men det gør Grundloven samt en række andre danske love. Det er derfor, at landmænd eventuelt kan blive erstattet, når der gribes ind over for dem.

- Som det er lige nu, vil der ganske ofte være tale om ekspropriation, men der er ikke fuld klarhed, uddyber Peter Pagh.

Han nævner som eksempel landmænd på Sydfyn, der ikke kan få lov til at gødske efter de gældende normer, fordi vandløb i deres nærhed har forbindelse til Odense fjord.

- De landmænd vil formentlig skulle have erstatning, mener Peter Pagh.

Erstatningen skal beregnes ud fra det tab, landmand har som følge af, at han ikke kan gøde fuldt ud. Men der er ingen praksis for, hvordan denne erstatning gøres op for det samlede tab, landmand har.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Situationen for husdyrbruget

Hvad med husdyrproduktionen. Kan der også blive tale om erstatning, hvis man eksempelvis ikke må udvide?

- Ja, det kan komme på tale. Problemet er at fastslå, om man har krav på at have en husdyrproduktion. Der er situationen uafklaret, for man kan ikke bare generelt sige, at fordi man får afslag på udvide sin husdyrproduktion, så skal man have erstatning, svarer Peter Pagh.

- Faktisk kan man ikke sige ret meget om det, og det er derfor, jeg påpeger, at Justitsministeriet må overveje de retlige forhold omkring ekspropriation nærmere.

Peter Pagh peger videre på, at det bør afklares, hvor længe der i Danmark skal forskelsbehandles mellem industri og landbrug – industrien får nemlig ingen erstatning, når forureningen skal begrænses. Der bliver dog givet tid til at tilpasse sig.

- Jeg tror heller ikke, at de store landbrug med over 250 dyreenheder kan få erstatning, da de betragtes som industrier i miljøbeskyttelsesloven, mener Peter Pagh.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men der er problemer i relation til gyllen, fordi udbringning af gylle ikke reguleres i miljøgodkendelsen, men gennem de såkaldte harmonikrav.

- Så det hele er noget mudret, konstaterer Peter Pagh.Foto1