Landsforeningen af Danske Svineproducenter er skuffet over den seneste tids udvikling i afregningsprisen, men hos Danske Slagterier påpeger formanden, Bent Claudi Lassen, at den danske eksport af svinekød holder skansen med hensyn til afregningpris.

- Sammenlignet med andre europæiske eksportlande som Holland og Frankrig holder den danske eksport af svinekød skansen med hensyn til afregningspris til svineproducenterne. Siden nytår har Danmark ligget på niveau med disse lande.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Derimod kan vi ikke matche importlandet Tyskland, som også nyder godt af markant lavere omkostninger i slagterisektoren og derfor kan give svineproducenterne en højere pris, siger Bent Claudi Lassen.

Han oplyser, at de danske producenter siden årsskiftet har fået en gennemsnitlig afregning på 9,24 kroner pr. kg. I Frankrig er gennemsnittet 9,26 kroner og i Holland 9,38 kroner.

Dette niveau er noget højere end de nye EU-lande, som for eksempel Polen kan præstere.

Tyskland, der ikke er afhængig af eksportmarkedet og i stor stil importerer svin fra mange nabolande, har haft en gennemsnitlig afregningspris på 9,94 kroner siden nytår.

- Set over flere år har dansk svineproduktion kunnet matche eller ligget over andre eksportnationer i Europa, og det kan vi stadig.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hidtil har det også været vores ambition at kunne matche importlande som for eksempel Tyskland og Storbritannien.

- Men det kan vi med det høje danske omkostningsniveau ikke i en situation, hvor vi med eksport til 140 lande er meget følsomme over for de udsving i valutakurserne, som vi har oplevet, siger Bent Claudi Lassen.

Danske Slagteriers formand understreger, at det fremdeles er ambitionen for de danske slagteriselskaber at kunne betale svineproducenterne en pris, der også er konkurrencedygtig i forhold til det tyske niveau.