Abonnementsartikel

828 kvægproducenter som er berettiget til at modtage kvægtillæg, men som har haft en arealnedgang, skal betale ”told” af deres kvægtillæg, fordi de uretmæssig har fået en ekstrafortjeneste.

Det viser foreløbige beregninger fra Direktoratet for FødevareErhverv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Reglen om toldning er relevant for visse landmænd, som er berettigede til at modtage kvægtillæg, og som i perioden fra 2000 frem til maj 2004 har solgt eller bortforpagtet hele eller dele af deres areal.

Hvis salget eller bortforpagtningen har resulteret i, at arealerne 15. maj 2004 er mindre end gennemsnittet i referenceperioden (2000-2002), kan der være opstået en ekstrafortjeneste.

Ekstrafortjenesten defineres som arealnedgangen i procent ganget med kvægtillægget. Det er denne fortjeneste, som vil blive toldet. Det toldede beløb vil herefter blive fratrukket kvægtillægget.

Direktoratets beregning viser, at 828 producenter opfylder betingelserne for at blive ”toldet” af den ekstrafortjeneste, som de har opnået ved salg af deres jord eller bortforpagtning i mere end seks år. Disse landbrugere har en ekstrafortjeneste, som ligger over den fastsatte bundgrænse på 10.000 kroner.

Andre kvægproducenter med arealnedgang og kvægtillæg over 10.000 kroner har ikke indsendt ansøgning i 2005. Endelig er der 5.977 kvægproducenter med arealnedgang, som ikke skal toldes, da kvægtillægget ligger under bundfradraget på 10.000 kroner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

17.027 landbrugere med et optjent kvægtillæg i perioden 2000-2002 berøres slet ikke, idet de ikke har haft en arealnedgang i deres ejede areal.

Toldningens størrelse er afhængig af, om det reducerede areal skyldes salg eller forpagtning.

Ved salg toldes ekstrafortjenesten med 90 procent. Ved bortforpagtning toldes fortjenesten med 50 procent ved en seks-årige forpagtning og fem procent ekstra for hvert år udover de seks – dog højest 70 procent.