Abonnementsartikel

Enhedslisten ønsker at fordoble bredden af sprøjtefrie randzoner, og har stillet forslag derom i Folketinget. Det oplyser hjemmesiden altinget.dk.

Forslaget om sprøjtefrie randzoner går på at forhindre, at naboarealer til konventionelt dyrkede marker udsættes for vinddrift af pesticider.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Enhedslisten mener, at det ikke er rimeligt, at naboarealer til konventionelt dyrkede marker skal udsættes for vinddrift af pesticider, og vil derfor have, at der lovgives om en mindsteafstand til markskel mod haver, naturarealer, vandløb og søer, hvor der ikke må sprøjtes.

Landmænd må ikke sprøjte ved vindhastigheder over to meter/sekund, sprøjtedyserne skal være indstillet med det rigtige tryk, ogt sprøjtebommen må ikke befinde sig for højt over afgrøden.

- Så længe der ikke er klare regler med sanktionsmuligheder vedrørende disse forhold, er man nødt til at fordoble bredden på en sprøjtefri randzone for at være nogenlunde sikker på, at grænsen på maksimalt 0,1 procent af den usprøjtede pesticiddosis uden for markerne overholdes, hedder det i forslaget fra Enhedslisten.

- Den sprøjtefrie randzone, der under ideelle forhold burde sættes til 10 meter skal derfor sættes til 20 meter i praksis i markafgrøder og øges fra 70 meter til 140 meter i frugtplantager.