Abonnementsartikel

Der er god økonomi i at fyre med husdyrgødning - både for landmanden og for samfundet i det hele taget.

I Dansk Landbrug glæder viceformand Henrik Høegh, der også er formand for Landbrugets Energiudvalg, sig over meldingerne fra det udvalg, som netop har givet grønt lys for afbrænding af husdyrgødning:

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er dejligt, når vi med ny teknologi kan finde løsninger, der tilfredsstiller alle. Afbrænding af husdyrgødning giver os mulighed for at optimere vores miljøindsats, uden at det truer vores levebrød.

- Det er jo helt rart til en forandring, siger han og henviser til rapporten fra en tværministeriel arbejdsgruppe. Her er konklusionen, at der er bedre samfundsøkonomi i at bruge fiberfraktion til energiformål end i at indføre husdyrstop i miljøfølsomme områder, fremhæver han.

Det er især husdyrtætte og miljøfølsomme områder, der vil kunne få gavn af at bruge husdyrgødningen til energiformål.

Ifølge arbejdsgruppens rapport kan man ved at fyre med fiberfraktion, der er den tørre del af husdyrgødningen, både reducere udvaskningen af kvælstof og fosfor og mindske lugtgener.

Desuden forventer man, at brugen af fiberfraktion i kraftvarmeværker vil fremme udbygningen af biogasanlæg og dermed øge produktionen af CO2-neutral energi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I første omgang kommer lovændringerne kun til at gælde fiberfraktion, der fremkommer ved separering af gylle.

Men i Dansk Landbrug ser man frem til, at der også åbnes for en mere generel anvendelse af fiberrig husdyrgødning fra for eksempel mink og høns til energiformål.

- Vi pålægges i øjeblikket stadigt stigende krav til miljøforbedringer og indskrænkninger i produktionen. Nu står vi med ny teknologi, der viser sig at være miljøvenlig og en god økonomisk løsning for såvel samfundet som den enkelte landmand.

- Vi glæder os over på denne måde at kunne udvikle husdyrproduktionen uden at belaste miljøet. Det er meget positivt, siger Henrik Høegh.