Efter at Danmark forgæves forsøgte at ændre EUs regler for transport af dyr, så transporttiden ikke ville blive overskredet med otte timer, uden at der forekom en pause, har man besluttet at udarbejde nogle nationale retningslinier.

Dette er sket, efter at Justitsministeriet har rettet henvendelse til Fødevarestyrelsen og bedt dem om at udarbejde nogle nye retningslinier til embedsdyrlægerne samtidig med, at embedsdyrlægerne er blevet instrueret om at skærpe deres vurdering ved godkendelse, skriver UgeNyt fra Kødbranchens Fællesråd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dermed håber man fra officielt hold, at syge, skadede og svage dyr ikke udsættes for en pinefuld transport, som vil være belastende og stressende for dem og i værste fald kunne medføre deres død under transporten.

Den primære målgruppe af dyr for de nye retningslinier har været udsætterdyr blandt andet malkekvæg, som menes at være svagere end andre dyr.

Retningslinierne som de nu gerne skulle foreligge hos embedsdyrlægen:

* hvis der er tvivl om, hvorvidt et dyr kan klare en lang transport, så skal tvivlen komme dyret til gode

* dyrene skal være i passende foderstand og kunne bevæge sig uden problemer

Artiklen fortsætter efter annoncen

* der skal tages større hensyn til den stress-situation, dyrene kan komme i under transporten, f.eks. sammenblandingen af dyr på lidt plads i uvante omgivelser med indbyrdes konkurrence og slåskampe. Ligeledes skal der tages hensyn til forhold som varme, kulde og fugtighed i vejret undervejs på turen

* dyr med specifikke skader som sår, halebid, bylder, blodøre, ømme og spændte yvere samt brok må ikke transporteres

* hvis transporten medfører, at dyrene skal læsses om undervejs, så skal der lægges vægt på det i forbindelse med vurderingen af, om dyrene er egnede til transporten