Flertallet af danske landmænd overholder kravene vedrørende natur og miljø, ligesom de sørger for fyldestgørende registrering af dyrene. Men en mindre del opfylder ikke alle krav og kan vente at blive trukket i landbrugsstøtte.

Det viser en gennemgang af de første 500 kontrol-resultater, som Direktoratet for FødevareErhverv har modtaget fra de kommunale kontrolmyndigheder, kan man læse i en pressemeddelelse fra Fødevareministeriet.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Kontrolresultaterne viser, at 437 landmænd overholder kravene på området. Hos 63 landmænd er der fundet overtrædelse af et eller flere krav, der som udgangspunkt vil medføre en reduktion i den landbrugs-støtte, som udbetales i december 2005.

De fleste af overtrædelserne kommer til at koste landmanden tre procent af landbrugsstøtten, mens en mindre del kan ende med at koste 20 procent af støtten.

EUs nye landbrugsreform betyder, at landmændene fra 2005 skal overholde 38 krav vedrørende natur, miljø og dyreregistrering – også kaldet krydsoverensstemmelse. Hvis ikke de 38 krav overholdes, vil støtten til den enkelte landmand blive reduceret.

I grove gentagelses-tilfælde vil de kunne miste støtten helt. Landbrugsreformen er således med til at motivere til bedre sammenhæng mellem landbrugsdrift og miljø.

De hyppigste overtrædelser

Opgørelsen viser, at de tre hyppigste overtrædelser er:

Artiklen fortsætter efter annoncen

* 29 har manglende eller for små bræmmer ved vandløb.

* 14 har ikke styr på opbevaringsforholdene til husdyrgødning.

* 12 har handlet, så der er risiko for grundvandet.

I 20 tilfælde mener kontrolmyndighederne, at der er tale om en forsætlig handling fra landmandens side. Eksempelvis når tilsvarende overtrædelser tidligere har været påtalt af myndigheden.

Direktoratet for FødevareErhverv vil nu gennemgå disse sager grundigt. Hvis Direktoratet for FødevareErhverv ender med at konkludere, at overtrædelsen er sket forsætligt, vil dette som udgangspunkt medføre en reduktion i støtten på 20 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Positivt resultat

- Det er positivt, at det store flertal har orden i forholdene.

- Men det er bekymrende, hvis der er landmænd, som bevidst overtræder reglerne. Min grundlæggende holdning skal stå helt klart: Regler er til for at overholdes.

- Og det er helt uacceptabelt, hvis der er landmænd, som gentager forseelser, som tidligere er påtalt.

- Det kan ingen være tjent med – slet ikke landbrugserhvervet, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.