- Fremover kun en årlig indberetning Fødevareministeriet har i samarbejde med blandt andet Familieministeriet, Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet udviklet en fælles husdyrindberetning, som samler indberetninger til to myndigheder i én årlig indberetning, skriver UgeNyt fra Kødbranchens Fællesråd.

Systemet træder i kraft 1. september 2005.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formålet er, at producenter skal indberette oplysninger om husdyr samlet ét sted. Herefter kan forskellige myndigheder bruge oplysningerne, frem for at de skal rette henvendelse til producenten om de samme oplysninger.

Løsningen gør det samtidig muligt blandt andet at fritage jordbrugere for at foretage komplicerede udregninger af deres normproduktion af husdyrgødning, idet disse foretages elektronisk i systemet. Hvis producenterne samtidig har gjort brug af den fælles indberetning ved ansøgning om enkeltbetaling, kan gødningsregnskabet fortrykkes med de fleste oplysninger. På den måde skal jordbrugerne blot én gang årligt godkende deres oplysninger.

Der er tale om en digital selvbetjeningsløsning, der giver producenterne mulighed for at indberette via Internettet. Adressen er: http://www.husdyrindberetning.dk/ og vil være aktiv pr. 1. september 2005.

Fælles indberetning

Den fælles husdyrindberetning samler indberetninger til gødningsregnskaberne og til det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) i én indberetning, som kan foretages elektronisk.

En række af oplysningerne er fortrykt, således at producenten kun skal tage stilling til det, myndighederne ikke allerede ved.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved at integrere de to indberetninger sikres ud over en forenkling af det nuværende system også, at producenterne ikke får tilsendt to indberetningsskemaer, som skal håndteres på forskellige tidspunkter. Forskelle i de to indberetningskrav gør dog, at enkelte oplysninger fortsat skal indberettes til begge myndigheder.

I forhold til tidligere indberetning til CHR skal den fremtidige indberetning foretages, også selvom der ikke er ændringer til CHR.

Ud over den årlige indberetning bliver det desuden muligt at foretage løbende indberetninger til CHR hen over året. Producenterne kan således elektronisk selv foretage ændringer af deres oplysninger, hvis forholdene i produktionen ændrer sig.

At der er tale om en digital selvbetjeningsløsning gør, at det er muligt for producenterne at indberette oplysninger via Internettet hele døgnet. Den digitale løsning stiller ud over selve indberetningsfaciliteten en række yderligere muligheder og hjælpeværktøjer til rådighed vedrørende husdyrproduktionen.

Selvom der er tale om en digital selvbetjeningsløsning, vil det fortsat være muligt at indberette på papirskemaer, som også er samlet i ét fælles skema.

Artiklen fortsætter efter annoncen

"Selvangivelseprincippet"

I forbindelse med den fælles husdyrindberetning bliver indberetningsfristen for husdyroplysninger til såvel gødningsregnskaberne som til CHR den 15. oktober.

Det er muligt at læse mere om dette nye system på: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyheder/husdyrindberetning.htm