Striden om ledelsen i Danish Crown er på dagsorden på selskabets repræsentantskabsmøde den 22. september i Brædstrup, og nu forsøger Danske Svineproducenter at få tilslutning til foreningens forslag om en slankere og mere effektiv ledelse. Det sker i et åbent brev til alle Danish Crowns repræsentanter med følgende ordlyd:

Åbent brev til repræsentantskabet i Danish Crown

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den 22. september 2005 skal du til repræsentantskabsmøde i Brædstrup. Det er givet, at man på mødet skal diskutere, hvordan man skal forholde sig til bestyrelsens fremtidige sammensætning.

Vi har i det sidste nummer af vores blad "Svineproducenten" fremført vores forslag til, hvordan vi mener, det bør se ud. Hovedtrækkene er reduktion fra 22 til 15 personer i bestyrelsen, 8 producenter, 4 eksterne og 3 medarbejdere. En årlig generalforsamling, hvor producenterne til bestyrelsen vælges, og endelig et mindre repræsentantskab, som blandt andet skal godkende de eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Dem, som vælger at gå deres vej fra selskabet og prøve lykken på egen hånd, går, fordi de har mistet tilliden til, at den nuværende bestyrelse/ledelse er i stand til skabe resultater, og hvis ikke afvandringen stoppes, så kommer vores allesammens selskab til at køre fremtiden i møde på flade hjul.

Hvis udviklingen skal vendes, og gejsten skal tilbage, så sker det ikke med langsomtarbejdende udvalg, som diskuterer for lukkede døre. Nej, så skal der en kort bred og intens diskussion til, som involverer flest mulige andelshavere.

Vi foreslår derfor, at man bruger de næste par måneder på at diskutere, hvordan den folkevalgte del af Danish Crown skal organiseres i fremtiden, og at man så inden jul gennemfører en afstemning blandt alle andelshavere/ejere om, hvilken model de foretrækker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi tror på, at der skal handling til for at skabe resultater, og vi tror, at det direkte demokrati vil kunne genskabe interessen og gejsten.

Når diskussionen går i gang, vil forsvarerne af det bestående spille på frygten for forandring. Vi frygter ikke forandring. Vi frygter status quo.

Med venlig hilsen Danske Svineproducenter