Siden regeringen tiltrådte, har den ikke undladt at bedyre, at økologi er et prioriteret område – men ofte har vi haft svært ved at få øje på denne prioritering!

I det seneste finanslovforslag går det da helt galt. Selvom finansministeren budgetterer med et overskud på 50 milliarder kroner, ser han sig trods alle løfter om skattestop med mere, ”nødsaget” til at udskrive en regning på kontrolgebyr til de økologiske landmænd på 10 millioner eller cirka 3.300 kroner pr. bedrift.

Afspil igen

Læs mere

Luk annonce

Det er åbenbart det ”skulderklap”, man i regeringspartierne har til de landmænd, der frivilligt har lagt om til en mere miljø– og dyrevenlig driftsform. En driftsform som det øvrige samfund efterspørger og i høj grad også høster frugterne af.

Siden 1996, da det først lykkedes at få fjernet kontrolgebyr på økologisk jordbrug, har Økologisk Landsforening (som hed noget andet dengang) arbejdet med ”venligtsindede” politikere til højre og venstre for de nuværende regeringspartier for at stoppe forsøg på at genindføre dem. Det vil vi også gøre denne gang!

Vi har opfordret de økologiske landmænd – blandt andet via www.okologi.dk - til at skrive, maile, ringe eller på anden måde vise de lokale politikere, finansministeren eller fødevareministeren, at det foreslåede kontrolgebyr er URIMELIGT. Landmændene var ikke sene til at gribe opfordringen, og Fødevareministeren har allerede udtalt til pressen, at de mange kontakter fra økologerne gør indtryk. Nu må vi se, om det betyder handling fra hans side.

Selv om regeringen ingen ambitioner har på det økologiske område, har Økologisk Landsforening en række andre forslag til forbedringer af Finansloven, og vi møder forståelse, igen, både til højre og venstre for regeringen.

Regeringen lovede under valgkampen en stor satsning på forskning. Den udeblev. På det økologiske område ligger vi fortsat under fem procent af den samlede fødevareforskning, og der er behov for især yderligere forskning i sammenhængen mellem økologisk dyrkning og sundhed; præcisionslandbrug, samt forskning i nye forarbejdningsprocesser uden tilsætningsstoffer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Regeringen ønsker ”en markedsdrevet økologi”, men vi bliver efterhånden klogere på, hvad regeringen mener med en markedsdrevet økologi: Det er alene de mindste forbrugere, det vil sige dig og mig, der skal drive økologien frem. Med andre ord - den del af markedet hvor politikerne intet ansvar har! Men ser man på de største forbrugere - nemlig de offentlige storkøkkener, mener regeringen tilsyneladende ikke, at denne del af markedet skal drive økologien frem.

Det er der ellers oplagte muligheder for. Kvaliteten af skolemaden er til debat, og Økologisk Landsforening arbejder for, at økologiske råvarer bliver en del af et eventuelt nyt initiativ for forbedring af skolemad. Forbrugerministeriet har konkluderet, at det ikke behøver at være dyrere med økologiske kost, så længe kostplaner tilpasses, og sæsonens frugt og grønt anvendes. Og Københavns kommune og andre kommuner har udviklet skolemadsordninger, hvor økologisk frokost kan fås til en makspris på 15 kroner. Men indtil videre har såvel forbrugerministeren som fødevareministeren afvist at gøre noget aktivt for omlægning af skolemad til sund økologisk kost.

Udover en indsats for økologiske skolemad i finanslov 2006, foreslår vi en indsats i forhold til udvikling af alternative afsætningskanaler for økologiske produkter og støtte til pionéer udviklingsarbejde med dyrevelfærd i den økologiske husdyrproduktion, så vi udvikler os videre på området.

Et vigtigt lyspunkt er, at det er lykkedes at få skabt gode muligheder i 2006 for støtte via landdistriktsprogrammet til økologisk afsætningsfremme - såvel i detailhandelen, på eksportområdet og i lokale afsætningsinitiativer. Der er også muligheder for støtte til økologisk efteruddannelse, demonstrationsaktiviteter, produktudvikling og investeringer i økologiske virksomheder (se www.dffe.dk). Der behøver de økologiske virksomheder og landmænd ikke vente på udfaldet af finansloven: Det er bare at gå i gang!

Citat: ”Det er alene de mindste forbrugere, det vil sige dig og mig, der skal drive økologien frem”

Artiklen fortsætter efter annoncen

Citat: ” Økologisk Landsforening har en række andre forslag til forbedringer af Finansloven”