Selv om orkanerne hærget det sydlige USA i den senere tid, er der stort set ikke faldet regn i staten Arkansas i lang tid. Derfor har den amerikanske viceminister for landbrug, Chuck Conner, erklæret samtlige 75 amter i staten for katastrofeområde. Det indebærer, at farmerne kan søge for tørkehjælp fra det amerikanske landbrugsministerium.

Farmerne får mulighed for at søge lavrentelån efter særlige regler, som blandt andet tager hensyn til den enkeltes tab.