Flere tilsætningsstoffer til svine- og kyllingefoder fremmer tarmsundheden men koster i tilvækst. Ingen af tilsætnings-stofferne eller andre afprøvede tiltag har samme vækstfremmende effekt som antibiotika.

I Danmark har man siden 1999 frivilligt undladt at tilsætte antibiotiske vækstfremmere i foderet og fra 1. januar 2006 bliver antibiotikatilsætningen forbudt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor er jagten gået ind på alternative metoder til at øge tilvæksten og forebygge problemer med blandt andet diarré hos smågrise.

Men fodertilsætningsstoffer og diverse metoder til forarbejdning af foderet gør det ikke alene – og gør det slet ikke godt nok, hvis man vil opnå en høj tilvækst uden antibiotiske vækstfremmere. God management og godt foder er den mest farbare vej mod sunde dyr. Det er opfattelsen hos forskere, lyder det i Nyhedsbrevet fra Danmarks JordbrugsForskning.

Bakterier dræber bakterier

Ifølge Bent Borg Jensen, forskningsleder ved Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring hos Danmarks JordbrugsForskning i Foulum, er det vigtigt at skelne mellem begreberne sundhed og tilvækst.

- Man kan sagtens producere sunde og raske dyr uden antibiotika, hvis man bruger et godt foder og praktiserer god management. Men et højt sundhedsniveau er ikke nødvendigvis lig med en øget tilvækst. Hvis sundheden opnås ved ændret forarbejdning af foderet og ved tilsætning af visse produkter til foderet, kan man i nogle tilfælde opleve en nedsat tilvækst, siger han.

Målet med de alternative tiltag er at opnå et stabilt og sundt mavetarmflora hos dyrene, så man kan forebygge sygdomsproblemer som diarré. Hos svin kan det ske ved at fremme væksten af gavnlige bakterier, hovedsagligt mælkesyrebakterier (lactobaciller), som producerer mælkesyre ved fermentering. Mælkesyren kan dræbe eller hæmme skadelige bakterier i mavetarmkanalen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Indtil videre er der høstet erfaringer med fermenteret vådfoder, grovformaling af foderet, og tilsætning til foderet af organiske syrer, mælkesyrebakterier, oligosaccharider og gær. Den eneste af de nævnte metoder, der både fremmer tarmsundheden og tilvæksten, er tilsætning af organiske syrer, siger Bent Borg Jensen.