Så har det igen været vendt, om der er forretning i at blande sit foder selv. Og der er flere ting, som tyder på en besparelse ved hjemmeblanding.

- Det appellerer til, at den enkelte bedrift etablerer eget male-/blandeanlæg. Men det kræver, at man har mulighed for at opbevare sit eget korn og kontinuerligt tage det ind til male-/blandeanlægget, fortæller Jeppe Bergmann Rasmussen, salgschef for firmaet Dan-Corn A/S.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han kender til de forskellige faktorer, der skal tages stilling til ved opstilling af nyt udstyr til kornopbevaring.

Dan-Corn A/S forhandler siloer, transportudstyr og gennemløbstørrerier og har igennem 50 år oparbejdet et stort know-how inden for udendørs stålsiloer med eller uden omrøresystem samt mobile gennemløbs-tørrerier.

Overvej flere faktorer

Det er vigtigt, at man begynder i god tid, når man som landmand skal have lavet et projekt.

Jeppe Rasmussen fortæller:

- Det første, man skal gøre sig klart, er, hvor stort ens foderforbrug bliver i for eksempel byg og hvede, samt om kornet skal opbevares i den samme eller flere forskellige siloer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Strategi vedrørende udvidelse af ejendommen bør også overvejes. Tingene går meget stærkt i øjeblikket, og de enkelte bedrifter bliver større og større. Så den silo, man satte op for fem år siden, kan meget vel være blevet for lille til det behov, man har her og nu.

Også placeringen af siloen er vigtig. Den kommende silo skal placeres fornuftigt i forhold til transportanlæg, nye stalde og gyllebeholdere

- Det er derfor vigtigt, at man nøje overvejer fremtiden og prøver at sikre den så godt som muligt, mener han.

Tænk fremad

Det er ikke altid, at det er den billigste løsning, der er den bedste. Man skal tænke på, at det er et anlæg, man skal arbejde med de næste 20-30 år, og derfor er det vigtigt at lave tingene bedst muligt fra starten.

Her kommer også erfaringen i det firma, man handler ved, til at spille en central rolle.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Hos Dan-Corn A/S har vi set og lavet mange anlæg og ved som regel, hvad vi skal tage højde for, så det bliver et godt anlæg, forklarer Jeppe Bergmann Rasmussen.

En anden ting at overveje er transportanlæggets kapacitet.

- Det er sjældent, at jordarealet og mejetærskeren bliver mindre, så derfor er der brug for et transportanlæg i form af enten en snegl eller et stationært transportanlæg, der kan fjerne kornet i samme takt, som det kommer ind, vurderer han.

Ved opbevaring og tørring af større mængder korn kan man også overveje at investere i et mobilt gennemløbstørreri. Dan-Corn producerer tørrerier, der tørrer op til 54 ton, fire procent i timen.

Der er således mange ting, som skal overvejes og mange beslutninger, som skal tages. Derfor er det en god ide at komme i gang med eventuelle nye projekter så tidligt som muligt.