Fra 1. oktober 2005 trådte en ændring af bekendtgørelsen om listevirksomheder i kraft. Ændringen omfatter de såkaldte kapitel 5 godkendelser, også kaldet miljøgodkendelser.

Hvor det hidtil kun har været antal DE, som har lagt til grund for, om der er anlæg for husdyrproduktion, så er antallet af stipladser nu også med til at vurdere, hvornår der er anlæg for husdyrproduktion.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ved overskridelse af følgende grænser er der pligt til godkendelse som listevirksomhed:250 DE, dog 270 DE mindst 90 procent af DE stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg. eller 750 stipladser til søer

100 DE i slagtekyllinger eller 40.000 stipladser

230 DE i æglæggende høns eller 40.000 stipladser

210 DE i slagtesvin (over 30 kg) eller 2.000 stipladser

For kreaturer er der ingen nye grænser med hensyn til godkendelse som listevirksomhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De nye regler rammer især fjerkræejendomme og svinebrug med syv-kg´s produktion. En so-besætning med 751 søer og salg af smågrise ved 7 kg giver et samlet antal DE på 175. På grund af de nye regler er det således en overskridelse af stiplads-antallet, og der er altså pligt til godkendelse som listevirksomhed, skriver bygningsrådgiver Kirsten Olsen i B&T nyt.

Denne pligt om godkendelse skal klarlægges i en ansøgning. Den skal blandt andet omhandle afstandsforhold, dyrehold, husdyrgødning og staldindretning.