Arla Foods’ årsresultat for 2004/2005 blev på 801 millioner kroner.

Det er en fremgang på cirka 10 procent i forhold til forventet, og det er især det sidste halvår, der er forløbet bedre end forventet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Arla Foods’ bestyrelse indstiller derfor til repræsentantskabet en gennemsnitlig efterbetaling på 5,88 øre pr. kg mælk.

Det giver en samlet Arla indtjening pr. kg andelshavermælk på 2,28 kroner.

Flere ting har bidraget positivt til resultatet. Eksporten har indtjenings- og mængdemæssigt været i fremgang – især på en række oversøiske markeder for specialoste og mælkepulver, skriver Arla i en pressemeddelelse.

På plussiden tæller også virksomhedens strukturprogram, hvor en række effektiviseringer er sati gang. De besparelser kan allerede mærkes.

Fald fra 2004

Sammenlignet med resultatet for 2003/2004 på 1.019 millioner kroner er der tale om et fald påcirka 200 millioner kroner. Hovedparten heraf skyldes virkningerne af landbrugsreformens anden fase.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Samtidig har faldende valutakurser især i årets begyndelse haft en negativ effekt.

Arla Foods har i årets løb haft en nedgang i omsætningen på 900 millioner kroner fra 47,3 milliarder kroner i 2003/2004 til 46,4 milliarder kroner i 2004/2005.

Nedgangen i omsætningen skyldes særligt to forhold. For det første har Arla Foods solgt en række ikke-kerneaktiviteter som Cremo og AM Foods.

For det andet oplever fødevareindustrien – ikke mindst den europæiske mejeriindustri – en generel prissænkning som følge af landbrugsreformen.

I landbrugsreformen omlægges over en meget kort årrække EUs støtte, således at blandt andet eksportstøtten til mejeriet aftrappes. Landmændene får derimod en direkte støtte som delvis kompensation.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som en a?edt effekt af reformen bidrager den samtidig til at øge priskonkurrencen på markederne i hele EU.

Godt rustet

Arla Foods’ formand Knud Erik Jensen mener, at virksomheden er godt rustet i en øget konkurrence.

- Vi har gennem årene gennemført langsigtede investeringer, som gør, at vi i dag står medet stærkt selskab, siger han.

Knud Erik Jensen er imidlertid klar over, at virksomheden skal levere en kraftpræstation for at kunne holde indtjeningen uændret i det kommende år.

- Bestyrelsen vil støtte ledelsen i alle dens bestræbelser på at fastholde det nuværende niveaufor mælkeprisen, siger formanden.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Også Arla Foods’ administrerende direktør, Peder Tuborgh, glæder sig over resultatet.

- Vi er naturligvis tilfredse med et resultat, der ligger 10 procent over det forventede. For atholde indtjeningen uændret i 2006 skal vi satse på produktudvikling og på styrkelse af vores varemærker.

- Vi er jo en markeds- og forbrugerorienteret virksomhed. Desuden skal vi fortsat have en stram drift med fokus på færre omkostninger og øget effektivitet, siger han.

Tallene

Arla indtjening pr. kg andelshavermælk i danske med 4,2 % fedt og 3,4 % protein var i 2004/2005 udbetalt aconto 215,10 øre pr. kg mælk, efterbetalingen på 5,88 øre pr. kg mælk, og det giver en samlet udbetaling 220,98 øre pr. kg mælk.

Konsolideringen var p 3,00 øre pr. kg mælk og genkonsolideringen 3,98 øre pr. kg mælk. Renter af personlige konti var 0,12 øre pr. kg mælk og Arlas indtjening pr. kg andelshavermælk var 228,08.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sammenligningen med sidste års Arla indtjening pr. kg mælk på 239,06 og dette års indtjening på 228,08 skal ses med baggrund i ændringen af EU-landbrugsstøtte, som i et vist omfang omfordeles mellem mejeri og andelshavere.

Omsætning blev 46,351 milliarder kroner mod 47,263 milliarder kroner året før, og netto 801 millioner kroner mod 1,019 milliard kroner året før.

Aktiver var i alt 26,382 milliarder kroner, den ansvarlige kapital op 7,6 milliarder kroner

Som noget foreslår bestyrelsen repræsentantskabet, at der udelukkende konsolideres på leverancebaserede ejerbeviser med tre øre pr. kg mælk. Tidligere år er konsolideringen sket på kollektiv kapital.