Midt i november annoncerede landets største brancheorganisationen, Danske Slagterier, deres valg af kommende administrerende direktør.

Og valget faldt på en kvinde.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Fra marts næste år bliver det således 35-årige Christina Hvid, der skal stå i spidsen for de 450 medarbejdere.

Dermed følger man klart de senere års tendens med at ansætte stadigt flere kvinder i udadvendte og kommunikative topstillinger i erhvervet.

Til gengæld er det straks vanskeligere at finde kvinder i de folkevalgte bestyrelser, der repræsenterer landmændene.

I Landbrugsraadet, der er Danmarks førende erhvervsorganisationen inden for landbrug og fødevareindustri, hviler der udelukkende tunge drenge i samtlige syv sæder i rådets præsidium.

Ligeledes er alle 15 pladser i Danske Slagteriers bestyrelse beklædt med mænd, kontra at kvinderne for eksempel er rigt repræsenteret i Økologisk Landsforening.

Artiklen fortsætter efter annoncen

At økologi og bløde områder tiltrækker kvinder afspejles ganske pænt i, at en stor del af de kvindelige chefer i de kommunikative topstillinger er hentet fra jobs i blandt andet forbrugs- og fødevaresektoren.

Kvinder over alt

I samtlige vægtige organisationer i landbruget er der kvindelige talerør på chefstillingerne inden for presse-, information- og kommunikation.

Det omfatter både Landscentret, Dansk Landbrug og Mejeriforeningen foruden en kvindelig vicedirektør i Landbrugsraadet.

Også fødevaregiganterne Danish Crown, Tulip og Arla har kvinder til at forestå den udadvendte dialog med omverdenen.

Derudover får Danske Slagterier nu fremover en kvindelig administrerende direktør i Christina Hvid – som afløser en kvinde på posten.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men i Danske Slagterier er det først og fremmest de ledelsesmæssige egenskaber, der er lagt størst vægt på i valget af organisationens kommende administrerende direktør.

- Ansættelsen af Christina Hvid skyldes ikke, at hun er kvinde, siger Bent Claudi Lassen, formand for Danske Slagterier.

- Hun er den bedst kvalificerede til jobbet.

- En organisation som Danske Slagterier har brug for en leder med stærke kommunikative evner både indadtil og udadtil, fastslår han.

Duelig frem for køn

Et ansættelsesudvalg bestående af næstformand i Danske Slagterier, Jens Jørgen Henriksen og formand for Danish Crown, Niels Mikkelsen, foruden Bent Claudi Lassen selv har foretaget udvælgelsen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Bent Claudi Lassen er i øvrigt kendt for at ansætte kvinder i organisationen, heriblandt for eksempel vicedirektør i Landbrugsraadet, Annette Toft og direktør for LMC fødevareforskning, Lisbeth Munksgaard.

Men han afviser blankt, at kønnet kommer forud for duelighed – hvilket bekræftes af de to øvrige i ansættelsesudvalget.

- I ansættelsesforløbet lagde udvalget i Danske Slagterier stor vægt på, at den kommende administrerende direktør har generel ledelsesmæssig pondus med en bred baggrund, siger Bent Claudi Lassen.

Og den egenskab har altså vejet tungere end et omfattende kendskab til landbruget.

Ligeledes var det væsentligt, at den nye topdirektør er dynamisk, innovativ og international.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Og alle tre siger samstemmende, at det ikke har været udslagsgivende for valget, at Christina Hvid er en kvinde.

Ikke desto mindre var hun den eneste kandidat til topjobbet i Danske Slagterier, der blev forelagt den samlede bestyrelse.

Brugte konsulenter

I et bredt felt af ansøgere blev sorteringen først gennemført af et konsulentfirma.

Siden blev feltet snævret ind til en bruttoliste på 10 til 15 velkvalificerede ansøgere til slutrunden.

Heraf valgte ansættelsesudvalget enstemmigt at indstille den 35-årige Christina Hvid som ny administrerende direktør for Danske Slagterier.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Slutbrugeren

Ifølge rådgivnings- og kommunikationsbureauet Advice er flere i kvinder i de udadvendte stillinger kun en naturlig udvikling.

Det sker i takt med landbrugets støt sigende behov for at kommunikere med omverdenen.

- Landbruget har fået et større behov for dialog, siger Jesper Højberg Christensen, direktør i Advice.

- Og kvinderne er i den forbindelse et indlysende valg.

Han vurderer dog, at de kvindelige ansættelser i erhvervet mere skyldes en instinktiv frem for en bevidst strategi. Men absolut en vigtig strategi.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- I sidste ende købes varen af kvinder, for de fleste beslutninger i dagligdagen omkring indkøb til husholdningen træffes fortrinsvist af kvinder, pointerer han.

Landbrugsrådet: vicedirektør Annette Toft

Dansk Landbrug: vicedirektør Heidi Alsing

Danske slagterier: adm. direktør Christina Hvid

Landscentret: informationschef Marianne Purup

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mejeriforeningen: kommunikationschef Turid Fennefoss Nielsen

Danish Crown: kommunikationsdirektør Anne Villemoes og informationschef Gudrun Andreasen

Arla: kommunkationschef Astrid Gade Nielsen og marketingdirektør Anne With Damgaard

Tulip: informationschef Pernille Kroer