Store og selvkørende finsnittere bjærger i dag langt hovedparten af det grovfoder, som de danske malkekøer konsumerer. Men sådan er det ikke i alle lande, og den danske producent, JF, har eksempelvis stadig en meget stor produktion af bugserede finsnittere, som eksporteres til så fjerne lande som Rusland og USA.

Også ensileringsvognen ES sælger godt på eksportmarkederne, og med de stigende besætningsstørrelser her i landet mærker den sønderjyske producent også en forøget efterspørgsel på udstyr til ensilering fra de danske mælkeproducenter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Til forskel fra de fleste andre fabrikanter af ensileringsvogne, som anvender ”persillehakkersystemet”, anvender JF en decideret eksaktsnitter på deres ensileringsvogn.

Ensilage-kvaliteten fra en JF-ensileringsvognen er derfor meget lig den kvalitet, som bugserede - og selvkørende finsnittere præsterer.

Alt andet lige er det ensileringsteknisk lettere at opnå en tilfredsstillende ensilagekvalitet, når materialet er ensartet og fint snittet, frem for længere materiale i varierende længder. Det korte og ensartede materiale er lettere at køre sammen i siloen, og også under udtagningen giver det korte snit flere fordele.

Med nutidens maskiner til udtagning og blandevogne til udfodring er der fodringsteknisk ikke den store forskel på, om materialet er langt eller kort. Ved ekstreme foderrationer kan det lange materiale dog have en lille fordel, da det giver en lidt bedre struktur i foderrationen.

Den brugte ES 3500, som er set hos Linde Maskinhandel, består af en ældre vogndel, som i 2001 er opdateret med en ny FCT 900 snitterenhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I modsætning til den ældre ES 35-version, som havde fast afgangstud, er ES 3500 med drejbar tud. Det betyder, at maskinen også kan anvendes til paralleldrift, og i travle perioder eller på marker, som ligger langt fra siloanlægget, kan udnyttelsen af snitterenheden således optimeres ved at indsætte et par vogne til frakørsel af materialet.

Maskinen har metaldetektor, og den forrige ejer har udskiftet det originale nettag med et ståltag.

Ud over et enkelt vinkelgear består drivlinjen på ES 3500 af remme og kæder. Det har både fordele og ulemper, og i modsætning til lukkede transmissioner kræver kæderne daglig smøring og vedligehold. Til gengæld er de lette at servicere, og en udskiftning koster ikke alverden.

- Den daglige vedligehold består i at holde kæderne smurte med en god kædeolie, som trænger ind i alle led. På en lang arbejdsdag bør kæderne smøres nogle gange i løbet af dagen. Specielt når der arbejdes under tørre og støvede forhold, bør man ikke spare på olien.

- Slidte kæder bør udskiftes, før kædehjulene lider overlast. Her er det vanskeligt at give en teknisk definition på, hvornår en kæde er for slidt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Men hvis man ser på, hvordan kæden lægger til på det største kædehjul, skal der være god kontakt til samtlige tænder. Er kæden for slidt, vil der opstå slør ved de sidste tænder, og alt trækket vil i praksis blive overført af de første tænder, hvor kæden tager ved på tandhjulet, siger Ejnar Lind Jørgensen, indehaver af Linde Maskinhandel.

Snitterrotoren kan være beskadiget

JF ES 3500 kører med en forholdsvis bred snitterotor på 720 millimeter. Rotoren er monteret med seks rækker knive med fire knive i hver række. Fire fødevalser fører materialet ind til snittecylinderen, som snitter materialet opad.

Det opadgående snit har den fordel, at materialet får en mere direkte vej igennem snitteren, og metoden bevirker tillige, at det er unødvendigt at montere en blæser på snitteren. Dermed spares der energi, og engelske undersøgelser viser, at Upper Cut, som systemet kaldes, giver 25 til 50 procent større kapacitet end konventionelle systemer.

- Systemet med at anvende fire mindre knive ved siden af hinanden frem for én stor kniv har den fordel, at hvis der kommer et fremmedlegeme ind i cylinderen, beskadiges kun en mindre del af de 24 knive. Det gør reparationen væsentlig billigere og lettere at udføre, forklarer Ejnar Lind Jørgensen.

- Knive er således en sliddel, men hvis der ved et havari sker skader på selve snitterotoren, er det straks mere alvorligt. Derfor bør rotoren altid kontrolleres for skader, før der handles brugt finsnitter, tilråder den vestjyske maskinhandler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Gå en kontrolrunde om maskinen

Lejerne ved indføringstromlerne og snittecylinderen skal smøres hver tiende time, hvorimod eksempelvis lejer i pickuppen ikke skal smøres.

- Det er både ondt og godt med lejer, som ikke skal smøres. For under runden med fedtsprøjten kan føreren ikke undgå at registrere, hvis der sker forandringer ved et leje. Og netop forandringer på eksempelvis lejets tætningsringe eller malingen på lejet er første tegn på, at lejet trænger til udskiftning.

- Derfor bør også lejer, som ikke skal smøres, kontrolleres med jævne mellemrum, og sidst men ikke mindst er det altid en god ide at gå en kontrolrunde rundt om maskine og lytte efter, om der er et eller andet, som lyder mistænksomt, anbefaler Ejnar Lind Jørgensen.

Ensileringsvognen ES fra JF kombinerer fordelene ved det fint snittede materiale, med det enmandsbetjente system, og på de nyere modeller giver den drejbare tud tillige mulighed for paralleldrift, som giver en væsentlig kapacitetsforøgelse på maskinen.

Tekniske Specifikationer JF ES 3500

Antal indføringsvalser 4

Reversering El

Rotorbredde mm. 720

Antal knive 24

Knivtype HD

Snittelængde mm. 15-30

Drejbar tud ja