WTO eller 'Verdenshandels-organisationen' er en videreudvikling af GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), som blev grundlagt efter 2. verdenskrig. I GATT diskuteredes mest fjernelse af handelsbarrierer i form af told.

Med afslutningen af handelsforhandlings-runden i 1994, den såkaldte 'Uruguay-runde', hvor landbrugsvarer for første gang var en del af forhandlingerne, blev WTO grundlagt.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Efter hensigten er WTO et forum, hvor lande sætter sig sammen for at løse handelsmæssige problemer.

Der er 148 medlemslande i WTO. 32 lande står som 'observatører' og kan forvente medlemskab inden for fem år. Danmark har været medlem af WTO siden oprettelsen i 1995.

Budgettet var i 2004 på omkring 800 millioner kroner.

Den nuværende handelsrunde blev skudt i gang i Qatars hovedstad Doha i 2001. Doha-runden er udråbt til 'udviklingsrunde', hvor udviklingslandenes forhold skal have særlig opmærksomhed.

Landbrug har været en naturlig del af forhandlingerne siden Uruguay-runden og er ét af de områder med størst fokus.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Kort beskrevet omfatter rammeaftalen inden for landbrug tre hovedområder:

Med hensyn til Intern Støtte skal den samlede handelsforvridende støtte i hvert land reduceres.

Med hensyn til Eksportkonkurrence skal alle former for eksportstøtte udfases sideløbende.

Med hensyn til Markedsadgang skal en betydelig forbedring i markedsadgangen ske gennem en reduktion af blandt andet told, hvor de højeste satser skal reguleres mest.

Derudover skal der ske en særlig og differentieret behandling af udviklingslandene, altså mere lempelige forhold for u-landene.

Artiklen fortsætter efter annoncen

SPS eller 'Sanitære og phytosanitære foranstaltninger', det vil sige dyre- eller plantesundhedsmæssige foranstaltninger, var allerede et emne under GATT.

Der eksisterer et forsigtighedsprincip, som blandt andet giver et land ret til at indføre højere standarder fødevarer med det formål at beskytte menneskers, dyrs og planters liv eller sundhed.

Disse standarder er udformet ud fra krav om fødevaresikkerhed og skal være baseret på videnskab. Standarderne må ikke være diskriminerende mellem lande.

I sidste ende har forhandlingerne i WTO stor betydning for landmandens rammebetingelser for at udøve sit erhverv. Udbud, efterspørgsel, handelsmønstre, intern støtte og eksportmuligheder er direkte eller indirekte påvirket af resultaterne af forhandlingerne.