I november 1897 ankom de første elever til Djurslands Højskole, som dengang lå i Lyngby, 10 kilometer fra dens nuværende placering på Skovridervej 1 på Kalø ved Rønde. I 1948 flyttede skolen til Kalø og tog navneforandring til Kalø Landboskole.

I 2000 blev Kalø Landboskoles landbrug lagt om til økologi, og skolen fusionerede 1. marts 2003 med Den Økologiske Landbrugsskole, som hidtil havde ligget i Store Vildmose i Vendsyssel.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Landmandsuddannelsen følger de samme retningslinier som andre landbrugsskoler med hensyn til uddannelsespapirer, bøger, prisniveau og så videre.

Skolen prioriter dog det faglige stof anderledes og lægger vægt på de metoder, den viden og teknik, som sætter eleverne i stand til at drive økologisk landbrug.

I undervisningen er indlagt en del projektopgaver, hvor eleverne i grupper eller selvstændigt arbejder med eksempelvis afgrødebeskrivelse eller driftsplanlægning på tværs af fagene.

Grunduddannelsen er sammensat af tre ophold på landbrugsskole, vekslende med to til tre praktikperioder. Der arbejdes på et engelsksproget modul 3, hvor første hold begynder januar 2007.

Skolen har sit eget landbrug, hvor eleverne kan træne praktiske færdigheder i mark og stald samt hente inspiration til den mere teoretiske undervisning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der er 74 hektar og 60 malkekøer. Markerne udnyttes til foderproduktion samt korn og bælgsæd til konsum. Cirka én hektar bruges til produktion af vintergrøntsager og kartofler.

Organic Farmer-uddannelsen i Kalø er den første fælleseuropæiske landbrugsuddannelse. Den giver unge fra hele Europa mulighed for at gennemføre en økologisk landbrugsuddannelse på to år.

Det første hold Organic Farmer-elever blev færdige 24. februar 2005. Et nyt hold bliver sendt ud i marken en gang om året.

Skolen deltager i en række regionale, landsdækkende og internationale netværk, følgegrupper, bestyrelser med mere for at holde sig i front med hensyn til forskning og internationale tiltag.

Skolens undervisere mødes gennem fagudvalg med kolleger fra andre landbrugsskoler og bliver desuden fagligt opdaterede gennem forsøgs- og udviklingsarbejder, temadage, kurser og møder.