Når EU's landbrugs- og fiskeriministre mødes til rådsmøde tirsdag 25. april 2006, er første punkt på dagsordenen et forslag fra Kommissionen, der skal gøre det muligt, at give støtte til fjerkræavlere og ægproducenter, der er ramt af forbrugerreaktioner på grund af frygt for sygdomme - som for eksempel fugleinfluenza.

Som reglerne er for øjeblikket, er det kun muligt at etablere særlige støtteforanstaltninger til avlere i zoner, hvor der på grund af smittefare er indført veterinære forholdsregler, som for eksempel forbud mod salg eller flytning af dyr.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Formålet med det aktuelle forslag er at åbne mulighed for støtte til fjerkræsektoren, hvis den bliver ramt af et kraftigt faldende forbrug på grund af forbrugernes frygt for smitsomme sygdomme.

Altså, ligesom det for øjeblikket sker i flere EU-lande, hvor forbrugerne er bange for at købe fjerkrækød på grund af fugleinfluenza.

Vedtages Kommissionens forslag, vil støtteforanstaltningerne kunne iværksættes efter anmodning fra de enkelte medlemslande.