Abonnementsartikel

Ifølge Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret viser nye tal, at de europæiske mælkeproducenter har skruet ned for produktionen.

Den foreløbige danske opgørelse viser, at mælkeindvejningen på mejerierne er cirka 3,2 millioner kilo under landekvoten. Dermed ser det ud til, at mælkeproducenterne ikke skal betale tillægsafgift. Det vil i så fald være første gang siden 1987.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De foreløbige tal for Storbritannien og Frankrig viser også en faldende mælkeproduktion, mens Sverige som sædvanlig ikke har haft problemer med kvoteoverskridelse.

I Sverige er blot 95 procent af landekvoten udnyttet, svarende til en underleverance på omkring 150 millioner kilo.

Omvendt tyder alt på en overskredet landekvote i både Tyskland og Østrig. I Tyskland viser de foreløbige tal en overskridelse mellem 120 millioner og 200 millioner kilo, hvilket dog er en halvering i forhold til kvoteåret 2004/2005, hvor tyskerne overskred kvoten med 410 millioner kilo.

Østrig forventer en rekordhøj kvoteoverskridelse. De østrigske mælkeproducenter har indvejet 68 millioner kilo over landekvoten.

De officielle tal fra Polen og Italien er endnu ikke klar. Specielt bliver det interessant at se tallene fra Italien, som har haft tradition for store overskridelser af landekvoten. En overskridelse på omkring 400 millioner kilo har ikke været noget særsyn de senere år.