De nye økologiske forskningsprojekter fokuserer på fødevarekvalitet, hensyn til miljøet og til bøndernes vilkår i tredje verden ifølge Fødevareministeriets nyhedsbrev.

Ud af en samlet ramme på 170 millioner til det økologiske forskningsprogram, FØJO III, har Fødevareministeriet og Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender fordelt 72,7 millioner til seks økologiske forskningsprojekter.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hvis økologien fortsat skal vokse og udvikle sig er der behov for mere viden. Det er lige fra bedre indsigt i sammenhængen mellem økologisk kost og menneskers sundhed til økologiens muligheder for at begrænse globale miljøeffekter. Det er det, de seks nye forskningsprojekter skal hjælpe til med. Forskningsprojekterne er lige skudt i gang af Fødevareministeriet og Forbrugerministeriet.

- Forskning er meget vigtig i arbejdet med at fastholde og udvikle Danmark som et land, der producerer sunde fødevarer af høj kvalitet, hvor vi samtidig tager hensyn til miljø og dyrevelfærd. Vi skal udvikle løsninger, der betyder, at vækst og miljø ikke er hinandens modsætninger. Her spiller forskning i økologisk produktion en væsentlig rolle. Derfor er det ikke tilfældigt, at bevillingen til 'Ny forskning i økologisk jordbrug og økologiske fødevaresystemer 2005 – 2010' er en af de største forskningssatsninger på fødevareområdet, udtaler Hans Chr. Schmidt, Fødevareminister.

- Forbrugernes efterspørgsel efter økologiske fødevarer er steget kraftigt i den seneste tid, og det mener jeg er positivt. For det er både i samfundets og i den enkelte borgers interesse, at økologien udvikles og at vi har et varieret udbud af økologiske kvalitetsfødevarer. Forhåbentlig kan forskningen give ny inspiration og viden, der kan understøtte nytænkningen og give et ekstra løft til kvaliteten af de økologiske fødevarer. Jeg forventer også, at den ny viden om forbrugernes opfattelser og adfærd i efterspørgslen af økologiske fødevarer vil kunne bidrage til at støtte markedsudviklingen af økologien, siger Lars Barfoed, Familie- og forbrugerminister.