Abonnementsartikel

Danske undersøgelser har vist, at cirka halvdelen af alle græssende kvier ikke er dækket ind med hensyn til deres behov for selen i græsningsperioden, hvilket er bekræftet af praktiske erfaringer.

Landscentret i Skejby har desuden beregnet, at græssende kvier kun får dækket 20 procent af deres behov for selen og andre mikromineraler, når de går på græs.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Det er derfor af største vigtighed, at kvierne sikres et optimalt dagligt tilskud af selen gennem hele græsningsperioden, hvor den danske norm er på 0,1 mg selen pr. kilo tørstof, lyder det fra korn- og foderstof-virksomheden NutriScan, der blandt andet har udviklet All-Trace.

All-Trace er et selenholdigt mineralsk foder, der er let at indgive med en indgivningsbøsse. Man skal give to boli (doser) til hvert dyr. Bolussen opløses langsomt i vommen og tilfører dyret en jævn mængde selen på cirka to milligram hver dag i otte måneder.

I flere besætninger har man gennem de senere år konstateret mangel på jod i løbet af græsningsperioden. Denne mangelsituation er også dækket ind, takket være bolussen.

Det skal dog nævnes, at man ikke bør give All-Trace til kvæg, der vejer mindre end 150 kilo, lige som produktet ikke må anvendes i økologiske besætninger.

Spiller en vigtig rolle

Selen er et vigtigt mikromineral, der sammen med E-vitamin virker som antioxidant i kroppen og dermed beskytter cellerne i kroppen mod nedbrydning.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Derfor spiller selen en vigtig rolle med hensyn til, at kvierne opretholder den fornødne tilvækst gennem hele sommeren. Desuden fremmer selen og E-vitamin dyrenes immunforsvar og forebygger dermed infektions-sygdomme.

Et af de sikre tegn på selenmangel er tilfælde af svagfødte kalve i efterårsperioden, hvor kælvekvierne kan føde kalve med dårlige suttereflekser og svag hjertemuskulatur. Mastitis-tilfælde straks efter kælvning er også et sikkert tegn på selenmangel i græsningsperioden.

Kvier på græs er sikret fuld dækning for makromineraler som calcium, fosfor og magnesium, hvorimod der er et stort underskud af mikromineraler.

I den sidste gruppe er selen en af de vigtigste, men også sporstoffer som kobber, jod og kobolt har stor betydning for kroppens funktion. Græsset indeholder dog kun omkring 20 procent af kviernes behov for disse mikromineraler.

- Ofte ser man, at der bliver stillet slikbaljer og mineralbaljer ud på marken, og så kan kvierne ellers bare tage for sig af retterne. I praksis viser det sig ofte, at dyrene ikke tager det, de skal. Nogle tager for meget og andre for lidt. For lidt og for meget fordærver som bekendt alt, lyder det fra den Odder-baserede virksomhed NutriScan.

Artiklen fortsætter efter annoncen

- Der er ingen grund til at købe makromineral i dyre domme, når der allerede findes tilstrækkeligt i græsset, fortsætter NutriScan.

Anvendelse af All-Trace kræver ikke en HACCP-godkendelse i besætningen, da indholdet af både mikromineraler og vitaminer for nylig er tilpasset foderstof-lovgivningen.