Abonnementsartikel

I dag er der store udsving mellem forbruget af antibiotika. Danmarks Fødevareforskning har netop belyst sammenhængen mellem forekomst af sygdom og mængden af antibiotika, der anvendes i danske svinebesætninger.

Forskningen viser, at forbruget af antibiotika per gris generelt varierer mellem dyrlæger og mellem besætninger, som rådgives af samme dyrlæge. Dette er tilfældet blandt såvel fravænningsgrise som slagtesvin.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den største variationskilde er besætningerne, og det skyldes sandsynligvis omfanget af de behandlingskrævende sygdomme i besætningerne.

- Vores forskning viser, at mange besætninger, der er ramt af PMWS, har et højere forbrug af antibiotika end besætninger, der ikke er angrebet af sygdommen, fortæller seniorforsker Håkan Vigre fra Danmarks Fødevareforskning.

Variationen mellem de forskellige dyrlæger skyldes sandsynligvis dyrlægernes valg af behandlingsstrategier. Det kan være behandling af enkelte dyr i modsætning til hele flokken, antal dage der behandles og doseringen.

Stigning i antibiotika

Danmarks Fødevareforskning fandt i undersøgelsen en kontinuerlig stigning i forbruget af antibiotika i størstedelen af de danske svinebesætninger for 2002-2004. Stigningen er dog stoppet det seneste år.

- Undersøgelserne kan ikke præcist afklare, hvor stor en del af denne stigning, der er relateret til stigende sundhedsproblemer, og hvor stor en del der eventuelt er relateret til et mere "rundhåndet" brug af antibiotika, siger Håkan Vigre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Han mener også, der er behov for yderligere forskning i forbruget af antibiotika, så den mest effektive behandlingsstrategi kan findes.