Abonnementsartikel

I 2005 eksporterede Argentina 750.000 tons oksekød. Dette var den største tonnage i mere end 50 år og har skabt en positiv gejst blandt kvægproducenterne i Argentina, skriver UgeNyt for oksekød fra Danish Meat Association.

Argentinas største sammenslutning af kvægproducenter har efter offentliggørelsen fremlagt et i særdeleshed meget ambitiøst 10 års projekt for hele den argentinske oksekødsektor.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Projektet lægger op til, at den argentinske kvægsektor skal udvides yderligere fra sin nuværende kvægbestand på cirka 55 millioner stykker kvæg til at omfatte 67 millioner stykker kvæg i 2015.

Dette vil dermed gøre det muligt for Argentina at øge sin produktion af oksekød med 1,3 millioner ton, så produktionen vil være omkring 4,3 millioner ton i 2015 samtidig med, at eksporten skal øges med næsten en million ton til en total eksport på 1,7 millioner ton oksekød.

Dette vil ifølge projektet give en værdiforøgelse for eksporten på næsten en milliard dollars. Den største hindring for hele projektet bliver at udnytte de nuværende ressourcer optimalt og opnå politisk støtte.

En af ideerne er at øge antallet af kalve ved at øge fødselsraten fra 0,6 til 0,8 kalv pr. ko pr. årsamt øge slagtevægten fra 384 kg til 426 kg. Men tidligere velegnede græsningsarealer på den argentinske pampas er over de seneste 15 år blevet omlagt til produktion af majs, soja og hvede grundet bedre og mere stabile økonomiske resultater på disse afgrøder.

De jorder, der derfor nu er til rådighed til produktionen af kvæg, har en ringere frugtbarhed sammenlignet med pampasen. Derfor er det nødvendigt at påbegynde en optimering af disse jorder ved hjælp af gødskning for dermed at forbedre græsningsarealerne og skabe grobund for en stigende kvægbestand.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tallene fra 2005 dokumenterer dog, at det allerede er muligt for kvægsektoren at udnytte de nye jorder med fordel, idet omlægningen fra den næringsrige jord til den mindre næringsrige jord har været i proces de seneste år.

Derfor forventes den største hindring, for at projektet ikke gennemføres, at være politisk. Tidligere havde den argentinske kvægsektor politisk magt i landet, og denne indflydelse kan til tider stadig mærkes, da priserne for oksekød er en magtfuld indikator for, hvordan inflationen udvikler sig.

Men den seneste tid har den nuværende populistiske regering arbejdet for at kontrollere priserne på oksekød, en situation som indtil videre har ramt industrien hårdt især økonomisk. Industrien har, så vidt det har været muligt, valgt at støtte op omkring regeringens arbejde med at stabilisere Argentinas økonomi og accepteret de problemer, det har medført, herunder begrænsninger af eksporten.

Derfor er det ønskeligt for kvægsektorens projekt, at der opnås forståelse fra den siddende regering i form af økonomisk støtte til genopbygning og skattelettelser, for at planen vil kunne gennemføres.

Opnås denne accept ikke, er der tydelige indikationer på, at Argentinas produktion og eksport vil gå lige modsat projektets ideer. Den umiddelbare reaktion fra Argentinas regering har ikke ligefrem været opløftende for kvægsektoren, idet det nyeste tiltag for at stoppe inflationen har været at gennemføre en kampagne for svinekød.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dette sker, selv om der fra politisk side er lovet økonomisk støtte til opbygning af kvægbestanden, men regeringen håber med dette nye tiltag at kunne omlægge forbrugernes vaner og dermed reducere efterspørgslen af oksekød, hvormed inflationen måske kan stabiliseres.

Analyser viser, at Argentina grundet den nuværende situation ikke vil kunne øge sin eksport de næste tre år.