Polsk landbrug er andet end store forurenende svinefarme. På bare et år er antallet af økologiske bedrifter næsten fordoblet til over 7.000.

Økologisk landbrug er i hastig vækst i Polen. Ved udgangen af 2005 var der registreret 7.183 økologiske bedrifter mod 3.760 året før. Det svarer til en stigning på over 90 procent.

Artiklen fortsætter efter annoncen

De økologiske brug kan være en måde at få flere i arbejde i landdistrikterne, forklarer Flemming Duus Mathiesen, statskonsulent ved den danske ambassade i Warszawa.

- De økologiske landbrug er ofte større, hvilket skaber nye job og giver landmændene en fornuftig indkomst. Myndighederne i Polen antager, at man i 2010 vil have mere end 14.000 økologiske gårde i landet, siger han til magasinet FoodCulture.

Den gennemsnitlige størrelse af et økologisk polsk landbrug er 23 hektar, hvor et konventionelt landbrug er otte hektar. Trods den markante stigning i antallet udgør det økologiske landbrug dog stadig en forholdsvis beskeden andel af det samlede landbrugsareal i Polen.

Udbuddet af økologiske fødevarer er også begrænset i Polen. Det skyldes, at kanalerne til distribution er dårligt udviklede, og at der hidtil har været ganske få forarbejdningsvirksomheder.

Her er dog også sket et boom inden for de seneste år: Ved udgangen af 2005 var der registreret 99 virksomheder til forarbejdning af økologiske produkter. Det er over fire gange så mange som i 2003, og det ventes, at tallet vil stige yderligere i 2006, skriver FoodCulture.